Aanlevering APG (Cordares) wijzigt per 1 januari 2016

Aanlevering APG (Cordares) wijzigt per 1 januari 2016

Wanneer je uitzendkrachten aan het werk hebt in de bouwnijverheid, ben je wellicht bekend met pensioenuitvoerder Cordares. En maak je in Easyflex ook daadwerkelijk gebruik van het Cordares pensioen? Dan gaan er binnenkort een aantal dingen wijzigen.

De meeste wijzigingen hebben betrekking op de aanlevering van pensioengegevens. Echter gaan er ook visueel een aantal zaken wijzigen omdat de naam Cordares vervangen is door APG: Algemene Pensioen Groep.

Gewijzigde aanlevering
Elke periode doe je vanuit Easyflex een pensioenaanlevering naar APG. Het bijbehorende exportbestand was een TXT bestand en werd bij het aanmaken direct per e-mail naar APG verstuurd. Vanaf 1 januari 2016 verzoekt APG om een ander soort overzicht en een andere manier van aanleveren. Het nieuwe bestand wordt een zogenaamde Levering Premies en Gegevens (LPG). De aanlevering zal gaan plaatsvinden middels een XML bestand en zal niet meer per e-mail maar via een zogenaamde FTPS verbinding verstuurd worden. Dit is een veiligere manier van aanleveren. De aangemaakte overzichten worden elke twee uur automatisch door Easyflex verzonden.

Een belangrijke inhoudelijke verandering is dat wijzigingen over voorgaande periodes nu apart verstuurd worden. Wanneer er een correctie plaatsvindt in een periode die reeds is aangeleverd, wordt er geen losse correctie meer meegestuurd, maar wordt de volledige aanlevering voor de betreffende flexwerker en de betreffende periode opnieuw verstuurd. Ook intrekkingen worden apart vermeld.

Wat wijzigt er voor mij als gebruiker?
De werking van het pensioen, de verloning en de berekening van de premies is niet gewijzigd. Je hoeft zelf ook geen actie te ondernemen. Er zijn echter wel een aantal visuele wijzigingen waarover we je graag willen informeren.

Vanwege de naam van het pensioenfonds zul je op de volgende plaatsen niet meer de benaming ‘Cordares’, maar ‘APG’ terugzien:

  • Op het tabblad ‘Aftrekposten’ in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen’.
  • Bij de looncomponenten voor APG pensioen.
  • Bij de flexwerker op het tabblad ‘cao-overige’ bij de aftrekposten.
  • In ‘Backoffice > Exporteren en printen’ bij ‘Bericht bestemd voor’.
  • Op de loonstrook van de flexwerker.

Bij het vastleggen van een nieuwe pensioenregeling die deel uitmaakt van APG moest je ook altijd een ‘code fonds’ en ‘code deelfonds’ vastleggen in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten’. Deze zijn gewijzigd naar een zogenaamde ‘Code productkeuze’ en ‘Code productvariant’. Je kunt daarbij kiezen uit een aantal opties en hoeft dus niet meer zelf deze codes in te voeren.

Ook is er een heel nieuw tabblad toegevoegd in de module ‘Backoffice’, genaamd ‘APG’. Op dit tabblad zie je alle historische aanleveringen terug én je ziet direct of het bestand succesvol is aangeleverd bij APG. Zoals reeds aangegeven versturen wij de aanleveringen elke twee uur. Tot die tijd blijft de status ‘Nog niet aangeleverd’. Wanneer de pensioenaanlevering fouten bevat kun je dat ook teruglezen op dit tabblad.

De vernieuwde aanlevering is verplicht vanaf 1 januari 2016. Momenteel leveren wij testbestanden aan bij APG zodat Easyflex al ruim vóór deze datum gebruik maakt van de nieuwe aanlevermethode.

Nieuwsbrief