Akkoord bereikt in Wetgeving omtrent ZZP’ers

Akkoord bereikt in Wetgeving omtrent ZZP’ers

Er is een definitief akkoord bereikt in de onderhandelingen omtrent de Wet DBA en de afschaffing van de VAR. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het afschaffen van de VAR per 1 mei 2016.

De invoering van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), waarbij modelovereenkomsten de VAR van ZZP’ers moeten vervangen, was al meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is er een akkoord bereikt! Een merendeel van de Eerste Kamer heeft gestemd voor afschaffing van de VAR per 1 mei 2016. De Tweede Kamer heeft al eerder ingestemd met deze afschaffing. Wel geldt er een overgangstermijn van een jaar. Vanaf 1 mei 2017 wordt de wet DBA gehandhaafd.

De vervanger van de VAR moet een einde maken aan schijnzelfstandigheid. In plaats van de VAR gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen, en uitsluitsel geven over de personen die verantwoordelijk zijn voor het inhouden en afdragen van loonheffingen. De nieuwe wet DBA roept nog veel vragen op. Intermediairs voor ZZP’ers verwachten dat de afschaffing van de VAR ertoe leidt dat duizenden ZZP’ers opdrachten gaan mislopen. Wanneer je namelijk geen gebruik maakt van de modelovereenkomsten, moet je als opdrachtgever zelf de arbeidsrelatie beoordelen óf moet je de overeenkomst eerst laten beoordelen door de Belastingdienst. Dit zorgt voor extra administratieve handelingen en onduidelijkheid.

Een van de grootste ‘problemen’ is dat er in het geval van de DBA pas achteraf duidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer terwijl dit bij de VAR vooraf het geval is. Het risico op naheffingen is dus groot.

Verschillende brancheorganisaties, waaronder de NBBU, zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom ZZP’ers. Op hun website vind je dan ook veel informatie over de gevolgen voor intermediairs.

Nieuwsbrief