Belastingdienst berekent foutieve WhK premie

Belastingdienst berekent foutieve WhK premie

De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt dat ongeveer 600 werkgevers door een incorrecte berekening bij de Belastingdienst teveel premie hebben betaald. Daar zal binnenkort een herstelactie op gaan plaatsvinden.

Onjuiste berekening
Het gaat om 600 mkb werkgevers die een onjuiste beschikking gedifferentieerde premie Whk 2017 hebben gehad. De toerekening van uitkeringen WGA zijn van belang voor het vaststellen van het percentage dat de werkgever moet betalen. Als de uitkering van de werknemer is opgenomen uit meer dan één dienstverband, vond er in sommige gevallen een onjuiste (dubbele) toerekening plaats. Dit heeft tot gevolg dat het percentage van de eerdere beschikking voor werkgevers door de Belastingdienst te hoog is vastgesteld.

Oplossing
De werkgevers in kwestie ontvangen een brief waarin wordt aangeven dat en waarom ze eerder een onjuiste beschikking hebben gekregen. Ze ontvangen van de Belastingdienst een nieuwe beschikking met het juiste percentage. Dat premiepercentage gebruik je in het vervolg voor je aangiften loonheffingen over 2017. En het geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:
1. Je hoeft als werkgever niets te doen. De Belastingdienst betaalt vóór 1 april 2018 de teveel betaalde premie terug.
2. Wil je niet zo lang wilt wachten, dan kun je met de aangiften loonheffingen over 2017 voor alle eerdere aangiften correctieberichten meesturen waarin het juiste percentage is toegepast.

Klik hier om een voorbeeld van de brief te bekijken die werkgevers in kwestie ontvangen. In paragraaf 5.6 van het ‘Handboek Loonheffingen’ vind je meer informatie over de gedifferentieerde premie Whk. Meer informatie over corrigeren staat in hoofdstuk 12. Je vindt het handboek online op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Nieuwsbrief