Bepaal je kostprijs voor 2019

Bepaal je kostprijs voor 2019

Bepaal je kostprijs voor 2019

Om de tarieven voor 2019 te bepalen is een goede kostprijsberekening van groot belang. Maar waar is de kostprijs nu eigenlijk uit opgebouwd? Kies ik vanaf 2019 voor de oorspronkelijke of alternatieve kostprijsberekening? Hoe kun je de kostprijs in Easyflex inzien en vergelijken? En wat is het verschil tussen de voorcalculatorische en de nacalculatorische kostprijs? Lees hier meer.

Een onjuiste berekening van de kostprijs kan een negatieve invloed op je marge hebben. Of ervoor zorgen dat je tarief te hoog is ten opzichte van je concurrenten. Het is dus belangrijk om het gehele proces rondom de kostprijsbepaling zorgvuldig aan te pakken.

Hoe is de kostprijs opgebouwd?
De kostprijs van een flexwerker wordt aan de hand van de volgende onderdelen samengesteld:

  1. Loon van de flexwerker
  2. Reserveringen en voorzieningen
    Dit zijn de reserveringen voor de vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen die in het reserveringsschema zijn opgenomen. Daarnaast zijn er in het reserveringsschema ook voorzieningen opgenomen zoals: het pensioen, scholingsfonds en overige voorzieningen (bijvoorbeeld voor de transitievergoeding). Deze percentages zijn ingegeven op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema’s’.
  3. Sociale verzekeringen
    De percentages van alle sociale verzekeringen zijn vastgelegd op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’.

Twee soorten kostprijzen
Er zijn twee soorten kostprijzen, namelijk de voorcalculatorische en de nacalculatorische kostprijs. De voorcalculatorische kostprijs is gebaseerd op de kostprijs van de sector. Deze is voor elke flexwerker werkzaam in dezelfde sector gelijk. Bij de nacalculatorische kostprijs wordt rekening gehouden met de individuele situatie van de flexwerker. Denk hierbij aan het maximum dagloon en de franchise voor de pluspensioenregeling. De nacalculatorische kostprijs kan dus per flexwerker en per verloning anders zijn.

In Easyflex kun je in de plaatsing op het tabblad ‘Lonen en tarieven’ de voorcalculatorische kostprijs zien. Op het ‘Kostenoverzicht’ achter de ‘Pro forma berekening’ in de urendeclaratie zie je de nacalculatorische kostprijs.

Vanaf 2019 keuze tussen oorspronkelijke en alternatieve kostprijsberekening
De voorcalculatorische kostprijs(berekening) is verbeterd. Bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen’ stel je in of je de voorcalculatorische kostprijs wilt berekenen op basis van de ‘Oorspronkelijke’ of ‘Alternatieve’ methode. De methode ‘Oorspronkelijk’ kun je gebruiken om de kostprijs van 2019 te vergelijken met die van 2018, omdat deze dan op dezelfde wijze is opgebouwd.

De methode ‘Alternatief’ bevat onderstaande verbeteringen:
• Kostprijs voor Loon overwerkuren (100% deel én toeslageel) bevat geen ‘Voorzieningen (aftrekposten)’ en geen ‘Voorzieningen (overige)’ meer.
•  Kostprijs voor Belaste vergoedingen bevat geen ‘Voorzieningen (aftrekposten)’ en geen ‘Voorzieningen (Overige)’ meer. Het gaat hierbij om alle looncomponenten behorende bij: ‘Vergoedingen belast’, ‘Vergoedingen belast/onbelast’ en ‘Reiskostenvergoedingen belast/onbelast’.
• Kostprijs voor Loon onregelmatige uren (toeslagdeel) bevat geen ‘Voorzieningen (overige)’ meer. Of deze ‘Voorzieningen (aftrekposten)’ bevat is afhankelijk van de gekozen instelling bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > StiPP’ onder ‘Premie berekenen over’. Hier stel je namelijk in of je over het toeslagdeel van een onregelmatig uur wel of geen pensioen wilt opbouwen.

Hoe kan ik de kostprijs inzien en vergelijken?
In Easyflex kun je op een aantal eenvoudige manieren de opbouw van de kostprijs raadplegen. Zo kun je gebruik maken van het overzicht ‘Kostprijzen’ bij ‘Backoffice > Overzichten’. Bij het aanmaken van dit overzicht kun je aangeven om welk looncomponent het gaat, of er pensioen van toepassing is en een sector selecteren. Wanneer je bij ‘Inclusief opbouw’ kiest voor ‘Ja’, zie je precies uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd.
Naast dit overzicht kun je aan de hand van dezelfde instellingen ook bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen’ de kostprijs raadplegen. Gebruik deze twee overzichten na het openen van het nieuwe loonjaar om direct te zien wat de kostprijzen voor 2019 worden en je tarieven voor het nieuwe jaar te bepalen.

Jaarwissel: Kostprijzen in de plaatsing
Om ook in 2019 een juiste marge in je plaatsingen terug te zien, is het belangrijk dat de kostprijzen van 2019 in de openstaande plaatsingen komen te staan. Dit kan heel eenvoudig via het overzicht ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ bij ‘Backoffice > Overzichten’. Naast het aanpassen van de lonen en tarieven in de plaatsingen kun je bij het aanmaken van dit overzicht kiezen voor ‘Kostprijzen kopiëren’. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan eens de procesbeschrijving ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ in het online handboek.

Nieuwsbrief