Betaal nu heel easy het vakantiegeld uit aan al je flexwerkers!

Betaal nu heel easy het vakantiegeld uit aan al je flexwerkers!

Tussen eind mei en begin juni start de periode waarin de meeste werknemers in Nederland hun vakantiegeld ontvangen. Wil je weten hoe je het vakantiegeld in Easyflex uitbetaalt? Lees dan snel verder. In Easyflex heb je dat zo geregeld!

Collectief of individueel uitbetalen?
Maak het jezelf gemakkelijk en betaal het vakantiegeld met één druk op de knop uit aan al je flexwerkers of vaste medewerkers. Wil je het liever per persoon regelen? Ook dat is eenvoudiger dan je denkt.

  1. Collectief
    Met het overzicht ‘Uitbetalen reserveringen’ (Backoffice > Overzichten) maakt Easyflex automatisch per persoon een urendeclaratie aan waarin al het opgebouwde vakantiegeld wordt opgenomen. Daarna hoef je de declaratie alleen nog maar te verwerken met het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’.
  1. Individueel
    In de urendeclaratie van de flexwerker of vaste medewerker klik je, op het tabblad ‘Reserveringen’ in de regel ‘Vakantiegeld’, op de knop ‘Maximum’. Op die manier bepaal je zelf voor welke medewerkers er vakantiegeld wordt uitbetaald.

Eén of twee loonspecificaties?
Indien de urendeclaratie(s) met gewerkte uren en vakantiegeld in dezelfde verloningsrun worden verwerkt, komt het vakantiegeld op dezelfde loonspecificatie als de gewerkte uren van het betreffende loontijdvak. Het is ook mogelijk om het vakantiegeld apart van het normale salaris uit te betalen, zodat het op een aparte loonspecificatie precies duidelijk wordt wat de flexwerker netto aan zijn vakantiegeld overhoudt. Verwerk in dat geval eerst de urendeclaratie met daarin alleen de gewerkte uren. Vervolgens voer je één van de bovenstaande opties uit om het vakantiegeld op te nemen. Daarna doe je nogmaals een verloning om het vakantiegeld te verwerken. De flexwerker krijgt dan twee loonspecificaties. Voor de te betalen loonheffing wordt uiteraard wel naar het totale brutoloon van het loontijdvak gekeken.

Handig om te weten!
Loonbeslag
Als de aflossingswijze van een loonbeslag ‘Beslagvrije voet’ is, dan zal de netto waarde van het vakantiegeld volledig als loonbeslag worden ingehouden, tenzij er in dit loontijdvak ook andere componenten (zoals loon normale uren) worden uitbetaald. Dan gaat vakantiegeld gewoon mee in de berekening van de beslagvrije voet, zodat de flexwerker altijd de beslagvrije voet ontvangt.

Als de aflossingswijze van het loonbeslag een ‘Vast bedrag’ is, gaat het vakantiegeld niet volledig naar de beslaglegger. Alleen het vaste bedrag valt dan onder het loonbeslag.

Afwikkelen vóór verstrijken van het loontijdvak

Wanneer je de uitbetaling van vakantiegeld collectief doet en Easyflex maakt hier dus een aparte urendeclaratie voor aan, krijgt deze declaratie automatisch de status ‘In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken’. Dat betekent dat deze urendeclaratie direct met de eerstvolgende verloning wordt afgewikkeld, ook als het loontijdvak van de flexwerker op dat moment nog niet verstreken is.

Nieuwsbrief