Boek je vakantie want het vakantiegeld komt eraan

Boek je vakantie want het vakantiegeld komt eraan

In deze maand ontvangen de meeste werknemers in Nederland hun vakantiegeld. Dat betekent dat ook de vakanties weer in zicht komen. Staat jouw koffer al klaar? Vergeet niet om voor vertrek het vakantiegeld aan je collega’s en flexwerkers uit te betalen, zodat ook zij van hun vakantie kunnen genieten. In Easyflex heb je dat zo geregeld!

Individueel of collectief
Zit je al een beetje in de ontspannende vakantie-modus? Maak het jezelf dan gemakkelijk en betaal het vakantiegeld met één druk op de knop uit aan al je flexwerkers of vaste medewerkers. Wil je het liever per persoon regelen? Ook dat is makkelijker dan je denkt.

1. Collectief
Middels het overzicht ‘Uitbetalen reserveringen’ (Backoffice > Overzichten) genereert Easyflex automatisch per persoon een urendeclaratie waarin al het opgebouwde vakantiegeld wordt opgenomen. Daarna hoef je de declaratie alleen nog maar te verlonen met het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’.

2. Individueel
In de urendeclaratie van de flexwerker of vaste medewerker vul je, op het tabblad ‘Reserveringen’ in de regel ‘Vakantiegeld’, het bedrag in dat je wilt uitbetalen. Op die manier bepaal je zelf voor welke medewerkers er vakantiegeld wordt uitbetaald en om welk bedrag het gaat.

Eén of twee loonstroken?
Als de urendeclaratie(s) met gewerkte uren en vakantiegeld in dezelfde verloningsrun worden meegenomen, komt het vakantiegeld samen met de gewerkte uren op dezelfde loonstrook van het betreffende loontijdvak. Het is ook mogelijk om het vakantiegeld apart van het normale salaris uit te betalen, zodat op een aparte loonstrook precies duidelijk wordt wat de flexwerker netto overhoudt aan zijn vakantiegeld. Verloon in dat geval eerst de urendeclaratie met daarin alleen de gewerkte uren. En voer daarna één van de bovenstaande opties uit om het vakantiegeld op te nemen. Draai nogmaals een verloning om het vakantiegeld te verwerken. De flexwerker krijgt dan twee loonspecificaties. Voor de te betalen loonheffing wordt uiteraard wel naar het totale brutoloon van het loontijdvak gekeken.

Handig om te weten
Loonbeslag
Als de aflossingswijze van een loonbeslag ‘Beslagvrije voet’ is, dan zal de netto waarde van het vakantiegeld volledig als loonbeslag worden ingehouden, tenzij er in dit loontijdvak ook andere componenten (zoals loon normale uren) worden uitbetaald. Dan gaat vakantiegeld gewoon mee in de berekening van de beslagvrije voet, zodat de flexwerker altijd de beslagvrije voet ontvangt. Als de aflossingswijze van het loonbeslag een ‘Vast bedrag’ is, gaat het vakantiegeld niet volledig naar de beslaglegger. Alleen het vaste bedrag valt dan onder het loonbeslag.

Afwikkelen vóór verstrijken van het loontijdvak
Wanneer je de uitbetaling van vakantiegeld collectief doet en Easyflex maakt hier dus een aparte urendeclaratie voor aan, krijgt deze declaratie automatisch de status ‘In batch afwikkelen voor alle loontijdvakken’. Dat betekent dat deze urendeclaratie direct met de eerstvolgende verloning wordt afgewikkeld, ook als het loontijdvak van de flexwerker op dat moment nog niet verstreken is.

Nieuwsbrief