De 6 meest gestelde vragen tijdens de jaarwissel

De 6 meest gestelde vragen tijdens de jaarwissel

Tijdens de jaarwissel kan het wat drukker aan de telefoon zijn bij het Service Center. Voorkom onnodig in de wachtrij staan. Lees hieronder de meeste gestelde vragen van de afgelopen jaren!

Op het tabblad ‘Loonjaren’ krijg ik een melding over het fiscaal loon. Wat nu?
Op dit tabblad vul je het fiscale loon voor 2019 in (dit is een schatting). Wanneer het loon voor dit jaar afwijkt van het door Easyflex bepaalde loon (van vorig jaar), krijg je een melding. Dit is een melding ter info dat het bedrag afwijkt. Je kunt hier kiezen voor ‘Doorgaan: Ja’. Het heeft geen gevolgen als de schatting fiscaal loon afwijkt van het daadwerkelijke fiscaal loon. De schatting wordt gebruikt als prognose voor het overzicht van de werkkostenregeling.

Wat houdt het collectief en individueel reserveren in?
Dit houdt in of je de methodiek voor het reserveren van de feestdagen wil toepassen per flexwerker of collectief voor alle flexwerkers. Wil je dit wel wijzigen? Zorg er dan voor dat je dit wijzigt vóór de eerste verloning in het nieuwe loonjaar.

Moet ik tijdens de jaarwissel nog iets voor het pensioen aanpassen?
Pas je alleen StiPP pensioen toe? Dan kun je deze stap overslaan. Heb je ook afwijkende pensioenregelingen (anders dan StiPP) op het tabblad ‘Aftrekposten’ vastgelegd? Dan moet je deze gegevens aanpassen met de gegevens van 2019. Let op! Dit is nauwkeurig werk en heeft invloed op je pensioen aanleveringen. Met afwijkende pensioenregelingen wordt bijvoorbeeld het pensioen voor vaste medewerkers en het APG pensioen bedoeld.

Waarom zijn de urendeclaratie van 2019 nog niet beschikbaar?
Om urendeclaraties van 2019 te krijgen, dient eerst het loonjaar 2019 volledig operationeel te zijn. Stap 1 van de Jaarwissel moet volledig afgewikkeld zijn.

Moet ik aan het eind van het jaar de reserveringen uitbetalen?
Dit kan per CAO verschillen. In je CAO kun je bekijken of en welke reserveringen er uitbetaald dienen te worden.

Waarom zijn de jaaropgaven niet aangemaakt?
Voor het loonjaar met de status ‘In afsluitfase’ of ‘Afgesloten’ kun je éénmalig de jaaropgaven voor de flexwerkers van 2018 aanmaken middels het overzicht ‘Aanmaken jaaropgaven’. Voor iedere flexwerker die in dat jaar arbeid heeft verricht, wordt een jaaropgave geproduceerd. Met het overzicht ‘Jaaropgaven’ worden de aangemaakte jaaropgaven geprint of verzonden.
De eerste stap wordt regelmatig vergeten waardoor er geen jaaropgaven aangemaakt zijn en dus ook niet verzonden zijn.

Nieuwsbrief