Drastische wijziging Wet minimumloon

Drastische wijziging Wet minimumloon

Per 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Naast de gebruikelijke verhoging van de minimumlonen wijzigt deze wet op het onderwerp ‘Over- en meerwerk’.

De huidige wet regelt niets over de uren die een werknemer meer werkt dan de normaal gebruikelijke arbeidsduur. Op dit moment hoeft er geen vakantiebijslag over overuren betaald te worden. Per 1 januari 2018 wijzigt dit en vallen overuren ook onder het loonbegrip. Dit betekent dat over overuren ook vakantiebijslag betaald moet worden.

Geldt dit ook voor mijn flexwerkers?
In de CAO kan worden bepaald dat een werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag over overwerkuren of recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

In de ABU en NBBU CAO is tevens een bepaling opgenomen dat het ‘feitelijk loon’ de basis is voor het vakantiegeld. De overuren zijn uitgesloten van het feitelijk loon, waardoor het maar de vraag is of over overuren vakantiegeld moet worden gereserveerd. We adviseren je hiervoor te raden te gaan bij je CAO.

Wat is het risico?
Let er wel op dat de som van loon en vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon bedraagt. In specifieke gevallen zou het kunnen zijn dat doordat een flexwerker minimumloon zonder toeslag over overuren krijgt, er te weinig vakantiebijslag wordt uitbetaald.

Hoe werkt het in Easyflex?

 1.       Wijzig de instelling Netto Equivalent WML bij het looncomponent

Omdat de verdiensten uit overwerk vanaf 2018 niet langer van het NEWML uitgezonderd zijn, kun je bij het looncomponent ‘Loon overwerkuren’ instellen dat deze voor de berekening van het NEWML moeten meetellen. Ga hiervoor naar ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ en selecteer het looncomponent ‘Loon overwerkuren’. Kies bij Netto Equivalent WML voor ‘Ja’.

2.       Bepaal zelf of je vakantiegeld over het looncomponent ‘Loon overwerkuren’ wilt reserveren

Je kunt hierbij kiezen uit drie verschillende grondslagen:

  • Wettelijk minimum loon (WML)
  • Basisdeel: De grondslag is het bruto uurloon uit de plaatsing.
  • Basisdeel + Toeslagdeel: De grondslag is het bruto uurloon + de toeslag uit de plaatsing.

Welke grondslag moet je kiezen? Raadpleeg hiervoor de CAO die je volgt of vraag advies aan de ABU of NBBU.

3.       Pas je de ET regeling toe?

Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de ET uitruil. Tot en met 2017 werd loon overwerkuren 100% uitgeruild. Vanaf 2018 bepaal je zelf welk deel er uitgeruild wordt en tegen welk percentage. Het is belangrijk om dit vóór de eerste verloning van 2018 goed in te stellen!
Bepaal zelf welke componenten en tegen welk percentage je wilt uitruilen. Je hebt de keuze uit het WML, het verschil tussen het bruto uurloon en het WML en het toeslagdeel. Bepaal daarna de ruilvoet.
Ga in Easyflex naar ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers’. Voer de nieuwe ingangsdatum van 01-01-2018 in. Klik op ‘Ruilvoet’ en kies hier de gewenste instelling. Easyflex kan je hierin niet adviseren over de instellingen die je moet kiezen.

Kijk voor de minimum lonen die vanaf 1 januari 2018 gelden in het handboek onder ‘Downloads’ bij ‘Algemene wet- en regelgeving’. De minimum lonen zijn al doorgevoerd in Easyflex.

Nieuwsbrief