Easyflex Digitale Handtekening

Op vrijdag 29 september 2017 heeft Tony van Oorschot (SRA) het vernieuwde SRA-certificaat uitgereikt aan Toine Bommelijn namens Easyflex. Easyflex heeft niet alleen als eerste salarispakket het certificaat behaald dit jaar, er werden ook mooie complimenten uitgedeeld.

Om dit certificaat te behalen is Easyflex opnieuw geauditeerd door de commissie van controleurs aangesteld door de SRA. Het doel van het SRA certificeringproces is om leveranciers er toe te bewegen om hun software geschikt te maken voor het feitelijke gebruik binnen de doelgroep. Als het SRA certificaat wordt verleend, betekent dit dat de software goed aansluit op het dagelijkse gebruik binnen organisaties en voldoet aan de gestelde norm in de markt.

De beoordeling van de software vindt plaats volgens een vooraf vastgesteld scenario en draaiboek. Alle functionaliteiten van de software worden beoordeeld conform wetgeving, opgegeven werking en gebruik. Tijdens het certificeringproces worden onder andere de volgende aspecten getoetst: Functionaliteit, Stabiliteit, Performance, Koppelingsmogelijkheden, Gebruiksvriendelijkheid.

Tony van Oorschot vertelt namens de SRA: “Easyflex heeft suggesties serieus opgepakt en hebben verbeteringen zelfs nog verder dan deze suggesties doorgevoerd. Easyflex heeft een grote stap voorwaarts gemaakt en is toekomstgericht bezig. Er is geen enkele fout ontdekt en er waren ook geen discussies over interpretaties in de software. De controleurs waren daarnaast erg onder de indruk van de andere Easyflex applicaties, zoals het nieuwe Dataview.”

CEO Toine Bommelijn geeft als reactie: ‘We zijn wederom enorm blij met de nieuwe certificering. Omdat ons product aan zoveel wijzigingen onderhevig is en ook de wet- en regelgeving vaak wijzigt, is het belangrijk de software regelmatig te laten controleren door een onafhankelijke partij. Wanneer deze partij de software vervolgens goedkeurt én zelfs complimenten uitdeelt, is dat een kroon op ons werk.”

Nieuwsbrief