Easyflex en de AVG

Easyflex en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele EU: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming Persoonsgegevens komt hiermee te vervallen. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dat strikt noodzakelijk is. Bij overtreding van deze wet kunnen organisaties sancties opgelegd krijgen.

Binnenkort verschijnt een reeks tips en tricks hoe de functionaliteiten in Easyflex je kunnen helpen bij het toepassen van de AVG. Ook zijn er al een aantal grote wijzigingen op het gebied van informatiebeveiliging aangepast. Denk bijvoorbeeld aan onze unieke ISO 27001 certificering en het onlangs gelanceerde Two Factor authentication.

Easyflex heeft de volgende voorbereidingen reeds gedaan voor de AVG:

  • Two factor authentication is sinds 23 maart beschikbaar (lees hier het blog)
  • Je kunt in Easyflex niet meer zoeken op BSN nummer
  • Er is een overzicht ‘Verwijderen overzichten’ gemaakt
  • Easyflex is ISO 27001 gecertificeerd (lees hier meer)
  • BSN verwijderen is nu mogelijk voor inactieve plaatsingen
  • Verwijderen van een arbeidsongeschiktheidsmelding is nu mogelijk
  • Burgerlijke staat en Nationaliteit zijn geen verplichte velden meer bij inschrijving
  • Het loonbeslag kan worden afgeschermd met een autorisatie, waardoor je het aantal personen kunt beperken dat hier toegang toe heeft.

Daarnaast staat het volgende nog op de planning om te gaan maken:

  • Er worden de nodige aanpassingen aan de aanlevering bij Digipoort gedaan.

Het is nog niet mogelijk om aan te geven wanneer het bovenstaande punt exact beschikbaar is. Houd onze nieuwsbrief, website en handboek in de gaten voor nieuws.

Onlangs heeft Easyflex tevens de werkwijze op het Service Center aangepast. In het verleden keken we met onze klanten mee in hun eigen omgeving, maar in het kader van de informatiebeveiliging en de AVG is besloten om dit aan te passen. Vanaf nu heeft het Service Center niet meer de mogelijkheid om met je mee te kijken in je eigen actuele data, maar kunnen we uitsluitend met je meekijken via schermdeling. Je kunt hier of in het handboek het programma Teamviewer downloaden.
Uiteraard hebben we in geanonimiseerde testschema’s nog steeds de mogelijkheid om bepaalde functionaliteiten te testen/controleren.

Meer nieuws

Nieuwsbrief