Easyflex’ route naar ISO 27001

Easyflex’ route naar ISO 27001

Easyflex wil zich laten certificeren voor ISO 27001, de internationale ISO-standaard voor informatiebeveiliging. Hoewel dit niet vereist is in de softwarebranche, vinden wij het belangrijk dat alle vertrouwelijke gegevens nóg veiliger behandeld worden en dit ook met regelmaat aangetoond wordt door een onafhankelijke auditor.

Om te achterhalen hoe gebruikers en klanten tegenover dit ISO-traject staan, hebben we een enquête verstuurd om in te kunnen schatten waar we nu staan en waar we nog goed op moeten letten. Het is enorm waardevol om op deze wijze terug te horen van onze klanten wat ze vinden van het ISO-traject.

Resultaten van de enquête

  • 51,3% van de respondenten geven aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dat Easyflex bezig is met de ISO-certificering. 35% staat hier neutraal tegenover en 6,8% van de respondenten vindt het onbelangrijk. De laatste 6,8% heeft geen mening.
  • De maatregelen die je in Easyflex kunt treffen om je account te beschermen worden door worden door ruim driekwart van de respondenten (78,4%) als goed tot zeer goed beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van inlogtijden en het instellen vanaf waar je mag inloggen.
  • In Easyflex is het zoeken op BSN uitgeschakeld vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We vroegen de respondenten hoe goed zij over de redenen waren geïnformeerd. 47,3 % geeft aan hier goed tot zeer goed over geïnformeerd te zijn.
  • De wijze waarop Easyflex omgaat met vertrouwelijke informatie wordt ook door ruim driekwart van de respondenten (75,7%) als goed tot zeer goed beschouwd.

We zijn erg blij met deze resultaten, natuurlijk ook met de aanvullende toelichtingen die zijn verkregen middels deze enquête. Een prima startpunt om vanaf hier verder te gaan met het ISO-traject. Volg onze website en nieuwsbrief voor nieuwe updates!

Nieuwsbrief