Feestdagen! Hoe betaal ik deze uit aan mijn flexwerkers?

Wil je een feestdag doorbetalen? En wil je weten wat het gemiddelde aantal uren is dat de flexwerkers de afgelopen 13 weken hebben gewerkt? Met het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ bereken je dit en verwerk je de uren direct in een urendeclaratie.

Hoe betaal ik Eerste Kerstdag aan mijn flexwerkers door?
Voorbeeld: Je wilt voor alle flexwerkers met een plaatsing Eerste Kerstdag als feestdag doorbetalen, op basis van het uurloon van de laatste verloning, berekend over het gemiddelde aantal ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ van de afgelopen 13 weken.

Tip:

 •  Controleer altijd welke looncomponenten moeten meetellen voor de bepaling van het gemiddeld aantal uren.
 •  Maak het overzicht altijd eerst pro forma en daarna definitief aan.

Stappenplan voor flexwerkers met een contract (zonder uitzendbeding):

 1. Ga naar ‘Frontoffice > Matching’ en maak een nieuwe match aan met selectie ‘Flexwerker (handmatig)’. Bij kenmerk geef je een naam aan de match.
 2. Selecteer het selectieobject ‘plaatsingen’ en vul 25-12-2023 als peildatum in.
 3. Vink de optie ‘Geplaatst met arbeidsovereenkomst’ aan en start de match*.
 4. Ga naar ‘Backoffice > Overzichten’ en maak het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan.
 5. Kies bij ‘Selectie’ de optie ‘Flexwerkers uit match’ en selecteer vervolgens bij ‘Match’ de zojuist aangemaakte match.
 6. Selecteer als verwerkingswijze ‘Pro forma’.
 7. Vink bij de looncomponenten ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ aan.
 8. Bij periode voer je 18-09-2023 tot en met 18-12-2023 in.
 9. Kies je eigen bedrijf als relatie voor de plaatsing.
 10. Selecteer het looncomponent ‘Doorbetaling FD/KV (contractanten)’.
 11. Bij periode voor verwerking kies je ‘Datum’ en voer je 25-12-2023 in.
 12. Bij ‘Gemiddelde berekenen over’ kies je voor ‘Uitzend-cao’**.
 13. Het uurloon voor uitbetaling is ‘huidig’.
 14. Om zeker te zijn dat de uren geboekt worden, zet je het vinkje bij ‘Niet uitbetalen bij geboekte uren’ uit.
 15. Start het overzicht en als het gereed is, controleer dan het resultaat.
 16. Is het resultaat goed, wijzig dan hetzelfde overzicht en pas de ‘Verwerkingswijze’ aan naar ‘Definitief’ en start het overzicht nogmaals.
 17. Maak het overzicht ‘Verlonen/Factureren urendeclaraties’ aan, als ook de gewerkte uren van de flexwerkers zijn ingevoerd. Op deze manier komen de feestdag- en gewerkte uren samen op de loonspecificatie.

Stappenplan voor flexwerkers met een overeenkomst (met uitzendbeding):

 1. Ga naar ‘Frontoffice > Matching’ en maak een nieuwe match aan met selectie ‘Flexwerker (handmatig)’. Bij kenmerk geef je een naam aan de match.
 2. Selecteer het selectieobject ‘plaatsingen’ en vul 25-12-2023 als peildatum in.
 3. Vink de optie ‘Geplaatst zonder arbeidsovereenkomst’ aan en start de match*.
 4. Ga naar ‘Backoffice > Overzichten’ en maak het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan.
 5. Kies bij ‘Selectie’ de optie ‘Flexwerkers uit match’ en selecteer vervolgens bij ‘Match’ de zojuist aangemaakte match.
 6. Selecteer als verwerkingswijze ‘Pro forma’.
 7. Vink bij de looncomponenten ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ aan.
 8. Bij periode voer je 18-09-2023 tot en met 18-12-2023 in.
 9. Kies je eigen bedrijf als relatie voor de plaatsing.
 10. Selecteer het looncomponent ‘Feestdag’.
 11. Bij periode voor verwerking kies je ‘Datum’ en voer je 25-12-2023 in.
 12. Bij ‘Gemiddelde berekenen over’ kies je voor ‘Uitzend-cao’**.
 13. Het uurloon voor uitbetaling is ‘huidig’.
 14. Om zeker te zijn dat de uren geboekt worden zet je het vinkje bij ‘Niet uitbetalen bij geboekte uren’ uit.
 15. Start het overzicht en als het gereed is, controleer dan het resultaat.
 16. Is het resultaat goed, wijzig dan hetzelfde overzicht en pas de ‘Verwerkingswijze’ aan naar ‘Definitief’ en start het overzicht nogmaals.
 17. Maak het overzicht ‘Verlonen/Factureren urendeclaraties’ aan, als ook de gewerkte uren van de flexwerkers zijn ingevoerd. Op deze manier komen de feestdag- en gewerkte uren samen op de loonspecificatie.

Belangrijk:

 •  Maak het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan voor elke feestdag (Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag) die je wilt doorbetalen en pas in bovenstaand stappenplan de data aan.
 • Verwerk eerst de urendeclaraties van week 1 2024 en maak daarna het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan voor de doorbetaling van Nieuwjaarsdag, zodat het nieuwe uurloon/ WML van 2024 wordt gebruikt.

*Omdat je de feestdag voor flexwerkers met een arbeidsovereenkomst met het looncomponent ‘Doorbetaling FD/KV (contractanten)’ uitbetaalt en voor flexwerkers met uitzendbeding met het looncomponent ‘Feestdag’ (kolom FD in urendeclaratie), maak je de match en het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ twee keer aan. Eén keer voor flexwerkers met een arbeidsovereenkomst (zonder beding) en één keer voor flexwerkers met een overeenkomst met uitzendbeding (zonder arbeidsovereenkomst).

** De optie ‘Uitzend cao’ berekent het gemiddelde aan de hand van de regels van de cao:
Als de flexwerker in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest.
OF
Als de flexwerker nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest. Dus als er 6 weken zijn gewerkt en daarvan 4 op dezelfde dag als de feestdag, dan vindt er een berekening plaats. Als de flexwerker maar 2 weken heeft gewerkt, dan is er geen berekening.

Meer weten?
In ons handboek vind je een procesbeschrijving ‘Automatisch uitbetalen’.

 

Nieuwsbrief