Loon- en tariefverhogingen doorvoeren een grote klus? Niet met loon- en tariefafspraken!

Loon- en tariefverhogingen doorvoeren een grote klus? Niet met loon- en tariefafspraken!

Het wijzigen van de lonen van alle flexwerkers is nogal een klus. Gelukkig heb je daar nu een oplossing voor! Met de loon- en tariefafspraken voer je de wijzigingen voor alle flexwerkers in één keer door. Of het nu gaat om de wijziging van het wettelijke minimum per 1 juli, de wijziging van de lonen binnen het ABU-loongebouw per 2 juli of een wijziging van het loon bij de inlener. In dit artikel lees je meer over het collectief doorvoeren van loon- en tariefaanpassingen.

Hoe gebruik je loon- en tarievenschema’s?

De lonen die voor de verschillende CAO’s van toepassing zijn, leg je in Easyflex vast in loonschema’s. Deze schema’s kun je zowel in ‘Beheer’ als bij de relatie aanmaken. Voordeel van het vastleggen van de loonschema’s in ‘Beheer’ is dat je de loonafspraken kunt toepassen bij meerdere relaties die dezelfde CAO hanteren. Voor de tarieven kun je ook schema’s in Easyflex aanmaken in ‘Beheer’ en bij de relatie. Op het tabblad ‘Overige gegevens’ bij de relatie geef je aan of het loon- en/of tarievenschema beschikbaar moet zijn voor die betreffende relatie.

Wist je dat, als een flexwerker jarig is, het loon en tarief in de plaatsing zelfs automatisch worden aangepast naar het loon en tarief dat bij de desbetreffende leeftijd horen? Voorwaarde is wel dat je met loon- en tarievenschema’s werkt natuurlijk.

Overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’

Binnen Easyflex is het mogelijk om alle lonen en/of tarieven tegelijkertijd aan te passen. Dit is handig bij bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon, een periodieke loonsverhoging of een tariefwijziging. Je hoeft de wijzigingen nu niet apart in elke plaatsing vast te leggen, maar je kunt door middel van het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ de aanpassing direct doorvoeren. Zorg wel dat je de verhoging door middel van een nieuwe ingangsdatum in de bestaande loon- en tarievenschema’s hebt doorgevoerd.

Tips

  • Wij adviseren je om een loon- en/of tariefaanpassing altijd eerst proforma aan te maken en daarna pas definitief.
  • Zorg ervoor dat je de loon- en/of tariefaanpassing hebt doorgevoerd, voordat je de declaraties gaat verwerken!
  • Met het ‘Overzicht loon- en tariefafspraken’ in ‘Backoffice > Overzichten’ kun je een rapport maken van de huidige loon- en tariefafspraken die zijn vastgelegd in de plaatsingen. Op het rapport wordt per looncomponent het tarief, het uurloon, de kostprijs en marge per uur getoond.

Heb je meer uitleg nodig over loon- en  tarievenschema’s? Raadpleeg de procesbeschrijving in het online handboek. De uitleg vind je onder ‘Procesbeschrijvingen > Relaties > Loon- en tariefafspraken invoeren’.

Meer informatie over het overzicht ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ vind je in de procesbeschrijving in het handboek onder ‘Procesbeschrijvingen > Algemeen > Collectieve loon- en tariefaanpassingen’. Of bekijk de Easyvideo’s ‘Ophogen wettelijk minimum uurloon’ en ‘Ophogen loon en/of tarief vanuit een loon- en/of tarievenschema’.

Het wettelijk bruto minimumloon per 1 juli 2018*

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2018:

  • Per maand € 1.594,20
  • Per week € 367,90
  • Per dag € 73,58

In Easyflex zijn de nieuwe minimumlonen doorgevoerd en wordt er vanaf 1 juli 2018 gesignaleerd op deze nieuwe minimumlonen. De volledige tabel van minimumlonen vind je terug in ons handboek onder ‘Downloads > Algemene Wet- en Regelgeving documenten’.

* Bron: de Staatscourant d.d. 22 mei 2018

ABU-Loongebouw per 2 juli 2018

De lonen binnen het ABU-loongebouw wijzigen per 2 juli 2018. Easyflex heeft de nieuwe lonen vastgelegd. Ook wordt er vanaf 2 juli door Easyflex op de ABU-loongebouw lonen gecontroleerd in plaatsingen en urendeclaraties.

Nieuwsbrief