Maatregelen WAS om schijnconstructies te voorkomen

Maatregelen WAS om schijnconstructies te voorkomen

In de Eerste Kamer hebben alle partijen in juni ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Wat is er veranderd?
De meeste onderdelen van de wet zijn ingegaan op 1 juli 2015, enkele onderdelen gaan pas in per 1 januari 2016. Sinds 1 juli 2015 is er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen, de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

Op een rijtje de maatregelen die zijn genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

 • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. De opdrachtgever is sinds 1 juli ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.
 • Het salaris mag niet meer volledig contant worden uitbetaald. Je moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken*.
 • Een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
 • Je mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen*.
 • Je moet meer gegevens vermelden op de loonstrook*.
 • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Je moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doe je dit niet? Dan kun je een bestuurlijke boete krijgen.
 • Krijgt jouw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
 • Maak je je schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit door de inspectie SZW openbaar gemaakt én kenbaar gemaakt aan organisaties van werkgevers en werknemers.
 • Op verzoek van de Inspectie SZW moeten werkgevers de identiteit van werknemers vaststellen en doorgeven. Werkgevers hebben hier 48 uur de tijd voor.

*De maatregelen uit de WAS die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon gaan per 1 januari 2016 in. Hierbij gaat het om:

 • het verbod op contante uitbetaling van het minimumloon, wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen;
 • nieuwe eisen aan het inhouden of verrekenen van vergoedingen of andere kosten, alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het gehele minimum loon betalen;
 • de eis dat alle bedragen op de loonstrook duidelijk toegelicht moeten zijn. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

Handhaving
Dat de WAS daadwerkelijk al wordt gehandhaafd, bleek onlangs wel uit een artikel over de FNV die een uitzendbureau voor de rechter sleept voor onderbetaling. Lees hier het artikel.

Bron: Ondernemersplein en Rijksoverheid

Nieuwsbrief