Aansluiting vinden in 2017

Voor de Belastingdienst ben je verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze administratie vormt de basis van de aangifte. Daarnaast heb je door het goed bijhouden van de administratie, snel de beschikking over de cijfers en resultaten van de afgelopen jaren wat betreft kosten, omzet en winst. Aan de hand daarvan kun je heel eenvoudig inspelen op ontwikkelingen!

Hoe doe ik dat zo eenvoudig mogelijk in Easyflex?
Door het aanmaken van diverse overzichten in ‘Backoffice > Overzichten’ kun je de cijfers van het voorgaande jaar in kaart brengen en aansluiting in de boekhouding krijgen. Let op: het is belangrijk dat je de overzichten voor een geheel jaar in één keer aanmaakt.

Voor de aansluiting in je boekhouding maak je gebruik van de volgende overzichten:

1. Loonstaat (verzamelloonstaat)
Dit overzicht toont de gegevens die voor de loonheffingen van belang zijn. Hierbij gaat het om het totaaloverzicht van de verzamelloonstaat op de laatste pagina van het overzicht.

2. Loonaangiften (historisch)
Dit overzicht toont alle periodes waarover loonaangifte is gedaan en/of waarover nog aangegeven kan worden. Bij de selectiecriteria kies je voor ‘Aangegeven + Nog aan te geven’.

3. Cumulatieve journaalpost lonen
Het overzicht toont alle gegenereerde journaalposten gecumuleerd. Let op: voordat je deze aanmaakt, dien je eerst het overzicht ‘Journaalpost lonen’ voor het gehele jaar aangemaakt te hebben.

4. Overzicht premies en grondslagen
Overzicht van alle premies en grondslagen van diverse premieberekeningen waaronder de gedifferentieerde premie WGA, premie WW (awf) en premiekorting ouderen.

Schema
In onderstaand schema staat weergegeven welke resultaten en cijfers uit de kolommen van de genoemde overzichten met elkaar vergeleken kunnen worden om aansluiting te krijgen.

SV Loon LB Loonheffingen ZVW
1. Loonstaat
(verzamelloonstaat)
Kolom 8 Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16
2. Loonaangifte (historisch) Loon voor sociale verzekeringen Loon voor loonbelasting en premies Ingehouden loonheffing Premie ZVW
3. Cumulatieve journaalpost lonen Controlerekening SV Controlerekening LB Te betalen loonheffing Te betalen ZVW premies en/of Werkgeversbijdrage ZVW
4. Overzicht premies en grondslagen Loon SVW Loon LB Loonheffing Premie ZVW