Overzicht Tegemoetkomingen Loondomein

Overzicht Tegemoetkomingen Loondomein

Overzicht Tegemoetkomingen Loondomein
Je bent wellicht bekend met het overzicht Tegemoetkomingen Loondomein in Easyflex. Een overzicht dat je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in het loonkostenvoordeel. In dit artikel geven we je een toelichting op het overzicht. Het is een indicatief overzicht (een prognose) dat op voorhand, aan de hand van een aantal variabelen, berekent wat de eventuele toekenning van het UWV zal worden voor bepaalde loonkostenvoordelen (LKV).

Wat houdt het in? 
Easyflex kijkt in beginsel of de flexwerker aan de vereisten van een LKV voldoet en gaat vervolgens doorrekenen om tot een bedrag in het overzicht te komen. Dit overzicht houdt evenwel (nog) niet voldoende rekening met variabelen die ervoor kunnen zorgen dat de LVK lager / hoger uitvalt of dat de LKV ten onrechte aangezet zou zijn. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een flexwerker Arbeidsongeschiktheid doorbetaald heeft gekregen, deze flexwerker voor bepaalde LKV-vormen over deze uren geen recht heeft op deze LKV. Dit onderscheid kan Easyflex echter (nog) niet maken.

Verschillen
Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in hetgeen uit het overzicht Tegemoetkoming Loondomein naar voren komt en de toekenningen die uiteindelijk gedaan worden. Om na te gaan of voor de betreffende flexwerker de LKV juist is verwerkt in Easyflex kan je het volgende controleren:

  • Bij de flexwerker op het tabblad aangifte en meldingen selecteer je de optie reeds
    aangegeven loonaangiften;
  • Vervolgens kies je over het jaar 2018 de aangiften die zijn verstuurd naar de belastingdienst;
  • Bij de flexwerker op het tabblad aangifte en meldingen selecteer je de optie reeds aangegeven loonaangiften
  • Vervolgens kies je over het jaar 2018 de aangiften die zijn verstuurd naar de belastingdienst
  • Belangrijke kenmerken zijn: staat bij één van de indicatie aanvraag LKV onderdelen een “J” van Ja
  • Worden de sociale werknemersverzekeringen ingehouden, staat hier een “J” van ja bij de WIA WW en ZW
  • Onder welke inkomstenverhouding wordt er uitbetaald (de coderingen voor arbeidsongeschiktheid kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen recht is op LKV)
  • Is er loon voor loonheffingen/loon voor sociale verzekeringen meegestuurd

Als al deze onderdelen zijn meegenomen en de flexwerker ook de betreffende doelgroepverklaringen heeft, zou de flexwerker volgens Easyflex recht hebben op de LKV. Wanneer dit dan toch niet is toegekend raden wij aan dit na te vragen bij het UWV/Belastingdienst waarom er geen toekenning gedaan is.

Wij werken continu aan het verbeteren van dit overzicht. Omdat dit het eerste jaar is dat deze toekenningen gedaan worden en er nu meer aan het licht komt over waar wel of geen rekening mee gehouden wordt, kunnen wij het overzicht doelgerichter gaan verbeteren. Er zal o.a. een aanpassing in Easyflex komen dat er een uitsluiting op de berekening gedaan wordt als er arbeidsongeschiktheidsuren ingevuld worden. Deze aanpassingen zijn nu nog in de ontwikkelingsfase, omdat er gekeken moet worden hoe dit op voorhand in een prognose (dat is het overzicht) meegenomen kan worden.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met ons Service Center via 0162690411, support@easyflex.nl of via ‘Mijn Easyflex

Nieuwsbrief