Piekperiode in de zomer? Zet vakantiekrachten in!

Heb je extra aanvragen in de zomerperiode? Hoe ga je deze vacatures invullen? Het antwoord op deze vraag is: vakantiekrachten! Vakantiekrachten hebben namelijk een lagere kostprijs. Wil je meer over weten over de kostprijs van een vakantiekracht en de verwerking van een vakantiekracht in Easyflex? Lees dan dit artikel.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een vakantiekracht (vakantiewerker)?

Volgens de CAO voor uitzendkrachten (2019-2021) wordt onder vakantiewerkers verstaan: Scholieren, studenten en andere studerenden die uitsluitend in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

Het plaatsen van vakantiekrachten heeft als voordeel een lagere kostprijs. Maar wat is het verschil in kostprijs?

Het verschil zit in de opbouw van de reserveringen. Vakantiewerkers hebben voor elk volledig gewerkte maand recht op 13,33 uur vakantie (8,26%). Voor een reguliere flexwerker is dit 16,66 uur (10,87%). Verder heeft een vakantiewerker geen recht op kort verzuim/ bijzonder verlof, feestdagen en wachtdagcompensatie.

Hoe is de kostprijs opgebouwd?

De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:
1. Loon van de flexwerker;
2. Reserveringen en voorzieningen;

(Deze percentages liggen vast bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema’s’.)

3. Sociale verzekeringen.

(Deze percentages liggen vast bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’.)

Kostprijs in Easyflex inzien en vergelijken?

Maak hiervoor gebruik van het overzicht ‘Kostprijzen’. Selecteer bij dit overzicht de juiste sector en het juiste looncomponent. Kies bij ‘Inclusief opbouw’ voor ‘Ja’. Op het rapport zie je de opbouw van de kostprijs voor zowel een reguliere flexwerker, vakantiekracht en een AOW gerechtigde. Een andere manier om de kostprijs in Easyflex te raadplegen is via ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen’.

Hoe geef je in Easyflex aan dat het vakantiewerk betreft?
In de aanvraag en plaatsing van de flexwerker kies je voor de leveringswijze vakantiewerk. Op deze manier houdt Easyflex rekening met de lagere kostprijs.

Zet slim vakantiekrachten in en profiteer van de voordelen. Namens Easyflex wensen wij je alvast een mooie zomer!

Nieuwsbrief