Premiekorting Jongeren: nu in Easyflex

Premiekorting Jongeren: nu in Easyflex

Begin 2014 was 16,3% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar werkloos. Dit komt neer op zo’n 135.000 jongeren. De overheid investeert alleen al tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen. Eén van de middelen die het kabinet inzet om de hoge werkloosheid onder jongeren aan te pakken, is de premiekorting jongeren. En dat is goed nieuws voor werkgevers die jonge medewerkers in dienst willen nemen! Je kunt namelijk flink besparen op de loonkosten, doordat je deze korting mag aftrekken van de af te dragen premies voor werknemersverzekeringen. In dit artikel vind je alles wat je moet weten omtrent de premiekorting jongeren.

Wanneer heb je recht op premiekorting?
Op dit moment heb je al recht op premiekorting ouderen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigde werknemers van 50 jaar of ouder. De premiekorting jongeren gaat nu dus ook gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar, die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Aan welke voorwaarden moet de werknemer voldoen om in aanmerking te komen voor de premiekorting jongeren?

  • De premiekorting gaat in per 1 juli 2014 voor werknemers die in dienst treden in 2014 en 2015;
  • De premiekorting geldt voor werknemers die op het moment van indiensttreding tenminste 18 jaar oud zijn maar niet ouder dan 27;
  • De werknemer had recht op een WW- of bijstandsuitkering voordat hij bij jou in dienst kwam;
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van tenminste 6 maanden.

Hoeveel korting kan ik krijgen?

  • De premiekorting bedraagt € 3.500,- per werknemer per jaar. Je hebt maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf 1 juli 2014 of vanaf het moment dat de werknemer in dienst treedt tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting € 1.750,-.
  • Omdat als voorwaarde voor de korting geldt dat de medewerker een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur moet hebben, mag de premiekorting niet naar rato worden toegepast wanneer er minder uren gewerkt worden.
  • Je mag de premiekorting jongeren en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers niet tegelijk toepassen! Heb je voor een werknemer tegelijkertijd recht op beide kortingen? Dan pas je alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.

Enkele voorbeelden
Neem je een jongere in dienst:

  • Tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014? Dan ontvang je de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar.
  • Tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2016? Dan ontvang je de premiekorting vanaf de datum indiensttreding voor maximaal 2 jaar.
  • Op 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan heb je geen recht op premiekorting.

Premiekorting verwerken in Easyflex
Uiteraard zorgt Easyflex ervoor dat je zelf geen ingewikkelde berekeningen hoeft te maken. Je geeft in Easyflex aan over welke periode de medewerker recht heeft op premiekorting en de rest gaat vanzelf! De premiekorting wordt vervolgens direct verwerkt in de loonaangifte.

Dat is pas easy!

Nieuwsbrief