Privacyverklaring

EF2GO applicatie

Privacyverklaring EF2GO applicatie

In de EF2GO applicatie Privacy Policy wordt uiteengezet hoe EF2GO, Europark 3, 4903SX, Oosterhout, de informatie en gegevens die u opslaat en raadpleegt bij het gebruik van de EF2GO applicatie en website, en bijbehorende diensten (de ‘Diensten’), beschermt en gebruikt.

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Easyflex – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EF2GO behoudt zicht ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.

Gebruikers

Met de EF2GO applicatie kunt u zelf informatie en gegevens over uw werk bijhouden, zoals werkroosters en beschikbaarheid, gewerkte uren, urendeclaraties, digitaal ondertekenen enzovoort. Om de EF2GO applicatie te kunnen gebruiken moet u een account aanmaken. Aan de EF2GO applicatie worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. Ook kunnen uitzendbureaus, inleners (de opdrachtgever van het uitzendbureau waar u voor werkt en
onder wiens toezicht u staat), en overige werkgevers voor wie u werkt bepaalde gegevens opslaan in uw EF2GO account.

Wat EF2GO verzamelt:

EF2GO verzamelt de volgende informatie:

– Informatie over uw gebruik van de Diensten: alle informatie die u zelf deelt met EF2GO wanneer u de Diensten gebruikt, zoals uw naam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, land van verblijf en e-mailadres. Ook krijgt u van EF2GO een gebruikersnummer.

– Overige algemene informatie over uw gebruik van de Diensten. Deze informatie deelt u niet actief met EF2GO, maar wordt verzameld via analytics functionaliteit in de app. Het gaat om locatie en het gebruik van de app.

Wat EF2GO doet met de informatie die zij verzamelt:

EF2GO heeft deze informatie nodig om te begrijpen waar u behoefte aan heeft en om u te voorzien van een betere service. In het bijzonder om de volgende redenen:

– Voor u bewaren, bijhouden en registreren van de door u gedeelde informatie en gegevens, inclusief aan door u aangegeven uitzendbureaus, inleners en werkgevers.

– Voor u opbouwen van een profiel met werkverleden, ziekmeldingen, soorten werk, functie, genoten loon en gevraagd tarief. Dit profiel kan gebruikt worden door EF2GO en door aan haar gelieerde ondernemingen, bijvoorbeeld voor het aanbieden van opdrachten.

– Om haar producten en diensten op een algemene manier, met behulp van geaggregeerde en anonieme rapportage, te verbeteren.

– Wanneer u vrienden uitnodigt om EF2GO te gebruiken, dan zal EF2GO dit bericht vanuit EF2GO sturen, maar uw naam en e-mailadres in het bericht vermelden.

Hoe lang bewaart EF2GO uw gegevens?

EF2GO bewaart uw gegevens zolang u de Diensten gebruikt. Als u uw account verwijdert, dan verwijdert EF2GO ook uw gebruiksgegevens. EF2GO en de aan haar gelieerde ondernemingen, bewaren wel gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt, zoals belastinggegevens.

Veiligheid

EF2GO is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft EF2GO geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die het verzamelt te beschermen en beveiligen.

Derden en delen informatie en gegevens

Sommige diensten worden aan gebruikers aangeboden in combinatie met gelieerde ondernemingen of derden en EF2GO kan e-mailadressen en andere (beperkte) persoonsgegevens van u delen met externe leveranciers die worden gebruikt voor het verlenen van de Diensten aan u. Het is deze externe leveranciers niet toegestaan om gegevens van de Diensten te gebruiken of openbaar te maken voor commerciële of marketing doeleinden anders dan om de Diensten van EF2GO aan te bieden en om dergelijke programma’s te beheren en te verbeteren. Ze zijn gebonden aan een privacy verplichting met EF2GO.

EF2GO kan persoonlijke gegevens of informatie met betrekking tot het gebruik van haar diensten delen als, om welke reden dan ook, EF2GO goede reden heeft om aan te nemen dat het noodzakelijk is om dit te doen om te voldoen aan wetten, regelgeving of andere rechtmatige verzoeken voor informatie; om mee te werken met opsporingsinstanties; om informatie te delen als dit nodig is om iemand die de EF2GO gebruiksvoorwaarden of ander beleid van EF2GO overtreedt te kunnen identificeren; hier contact mee op te nemen of tegen die persoon juridische stappen te kunnen ondernemen; om de Diensten te verlenen; om EF2GO, haar diensten, haar werknemers en adviseurs en haar Gebruikers te beschermen; of in verband met een procedure of (voorgenomen) overname van de onderneming of de activa waarop de informatie betrekking heeft.

Inzage in uw gegevens

Toegang en controle van de meeste informatie is beschikbaar via de applicatie zelf. Als u wilt weten welke persoonsgegevens EF2GO over u verwerkt, of als u meent dat persoonsgegevens die EF2GO van u verwerkte onjuist of onvolledig is dan kunt u contact opnemen met uw werkgever. Ook als uw account gedeblokkeerd moet worden, kun u dit melden bij uw werkgever. Als u wilt dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd, dan kunt u uw account beëindigen door een e-mail te sturen naar support@easyflex.nl. EF2GO kan bepaalde informatie nog beperkte tijd bewaren, als dit nodig is om wettelijk vereiste gegevens te kunnen verstreken aan uitzendbureaus voor wie u heeft gewerkt en waarvoor in de applicatie gegevens waren opgeslagen.

Vragen?

Voor alle vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij EF2GO kunt u contact opnemen middels sales@easyflex.nl of telefonisch middels 0162-690410.

Herzien november 2022

Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.