Qare Flex

Qare Flex
De uitzendorganisatie heeft een geheel eigen rol in het arbeidsproces. Zo ook bij de gezondheid en ziekte van een flexwerker. Door de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving staat het belang van persoonlijke aandacht voor de gezondheid en ziekte van een flexwerker meer dan ooit centraal. Alleen zo is regie en controle over de schadelast mogelijk.

Qare Flex is gespecialiseerd in het uitvoeren van de Ziektewet voor de uitzendsector. Op een geheel eigen en verfrissende wijze zorgt Qare Flex dat de uitzendorganisatie de regie houdt bij ziekte. Een zakelijke aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Waarbij kostenbewustzijn hand in hand gaat met de menselijke maat.

Contactgegevens
http://qareflex.nl/
info@qareflex.nl

Nieuwsbrief