StiPP

StiPP
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) regelt de pensioenregeling voor de flexbranche. Het pensioenfonds is een stichting. Dat betekent dat uw belang (en pensioen!) voorop staat, niet het behalen van winst.

Het bestuur
Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Denk daarbij aan het beheer van het pensioengeld, bepalen van het beleid, de administratie, het uitkeren van het pensioen en het risicomanagement. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit acht vertegenwoordigers: vier namens de werkgevers, drie namens de werknemers uit de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden.

“Uw belang (en pensioen!) staat voorop”

Verantwoordingsorgaan
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid uitgevoerd heeft. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviestaak en adviseert het bestuur op een aantal dossiers. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes vertegenwoordigers: twee namens de werkgevers, drie namens de werknemers uit de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen.

Administratie
De administratie en uitvoering van de pensioenregeling wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Website
www.stippensioen.nl

Nieuwsbrief