That’s easy: Overzicht ‘Signalering transitievergoeding’

That’s easy: Overzicht ‘Signalering transitievergoeding’

Sinds 1 juli ben je verplicht om een transitievergoeding (onderdeel WWZ) aan een flexwerker te betalen als hij daar recht op heeft. Maar hoe houd je nu het overzicht op al je flexwerkers? Nieuw in Easyflex is het overzicht ‘Signalering transitievergoeding’, waarmee je gemakkelijk en snel vooraf kunt signaleren of je een transitievergoeding aan een flexwerker moet betalen.

Hoe werkt het?
Een flexwerker heeft recht op een transitievergoeding als hij 2 jaar bij jou in dienst is en het contract en/of de plaatsing eindigt. In Easyflex wordt geteld vanaf de eerste dag dat een flexwerker een arbeidsovereenkomst of plaatsing heeft. In die 2 jaar worden de periodes waarin de flexwerker een contract of plaatsing heeft bij elkaar opgeteld. Maar ook weken die geconverteerd of gekopieerd zijn en weken waarbij sprake is van opvolgend werkgeverschap worden meegeteld, indien je hiervoor kiest. Bij het overzicht ‘Signalering transitievergoeding’ wordt, in tegenstelling tot de fasesignalering, niet naar gewerkte weken gekeken. Als er een onderbreking van 6 maanden of langer is, dan begint Easyflex opnieuw met tellen voor de periode van de transitievergoeding. De onderbrekingsperiode zelf telt niet mee.

Overzicht aanmaken
Je kunt het overzicht ‘Signalering transitievergoeding’ voor zowel flexwerkers als vaste medewerkers aanmaken. Je hebt de keuze uit alle personen of personen met een actieve plaatsing of lopend contract. Of maak het overzicht aan voor één specifieke flexwerker of relatie. Je kunt een controleperiode van minimaal 1 maand en maximaal 24 maanden invoeren. Ook kun je het overzicht aanmaken voor personen die nu recht hebben op een transitievergoeding (dus niet in de toekomst). En je hebt de mogelijkheid om geconverteerde of gekopieerde weken en weken van opvolgend werkgeverschap wel of niet mee te laten nemen in de signalering.

Op het overzicht, waarvan zowel een PDF- als CSV-bestand wordt gemaakt, staan de volgende gegevens:

  1. Registratienummer flexwerker
  2. Naam flexwerker
  3. Datum vanaf wanneer de telling voor de periode van 2 jaar begonnen is
  4. Datum waarop de flexwerker recht krijgt (of heeft gekregen) op een transitievergoeding
  5. Einddatum arbeidsovereenkomst
  6. Einddatum plaatsing
  7. Status einddatum plaatsing
  8. Opmerking. In deze kolom wordt een * geplaatst, indien de flexwerker jonger dan 18 jaar was, op de datum waarop de telling is begonnen. In deze kolom worden twee ** geplaatst indien de flexwerker de AOW-leeftijd bereikt heeft op het moment dat het recht op de transitievergoeding ontstaat.

Transitievergoeding op tabblad ‘cao-overige’ bij flexwerker
Op het tabblad ‘Cao-overige’ bij de flexwerker staat een nieuw veld. Bij ‘Indicatie ingangsdatum’ kun je zien vanaf wanneer de flexwerker op zijn vroegst recht krijgt (of heeft gekregen) op een transitievergoeding. Het veld is leeg als er tussen de huidige systeemdatum en het laatste contract of plaatsing een onderbreking van meer dan 6 maanden is. Deze onderbrekingstermijn geldt ook voor de laatst geconverteerde of gekopieerde week. Maar ook voor de laatste week van opvolgend werkgeverschap.

Let op: Om het overzicht ‘Signalering transitievergoeding’ de eerste keer aan te maken, moet je dit overzicht eerst beschikbaar stellen bij ‘Beheer > Aansturing overzichten’. Meer informatie over de transitievergoeding kun je vinden op www.transitievergoeding.nl

Nieuwsbrief