Vanaf 30 december één CAO voor uitzendkrachten

Vanaf 30 december één CAO voor uitzendkrachten

De ABU en NBBU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehele uitzendbranche. Dit betekent een betere rechtspositie en meer werkzekerheid voor de flexwerkers. Dat biedt de nieuwe CAO die een looptijd heeft van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.

Enkele belangrijke punten op een rijtje:

Fasesystematiek
De fasesystematiek kent drie verschillende fases (fase A/ 1-2, fase B/ 3 en fase C/ 4). Als uitzendbureau heb je de keuze uit een aanduiding in letters of cijfers.

Werkingssfeer
Met de komst van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) wordt payroll wettelijk geregeld. Payrollovereenkomsten vallen vanaf 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor uitzendkrachten. Wel staat er een overgangsregeling voor de lopende payrollovereenkomsten in de CAO.

Rechtspositie

  • Er geldt een minimale contractduur van 4 weken bij fase A/ 1-2 contracten zonder uitzendbeding bij hetzelfde uitzendbureau en dezelfde relatie.
  • Voor het beëindigen van een overeenkomst met uitzendbeding van 26 gewerkte weken of meer geldt een kennisgevingstermijn van 10 dagen.
  • De wettelijke opzegtermijnen zijn van toepassing op het tussentijds beëindigen van uitzendovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Beloning

  • De inlenersbeloning geldt voor alle flexwerkers, dus ook voor vakantiekrachten en doorleners.
  • Alleen flexwerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie kunnen tot de allocatiegroep behoren. Voor hen geldt de inlenersbeloning niet.
  • Gedurende het eerste jaar bij ziekte wordt tot 90% aangevuld en gedurende het tweede jaar tot 80%.
  • De vakantietoeslag wordt verhoogd naar 8,33%.
  • Bij flexwerkers met ET uitruil wordt vanaf volgend jaar ook pensioen over het uitgeruilde loon opgebouwd.

Verlof

  • Alle flexwerkers hebben recht op 25 vakantiedagen. Voor vakantiekrachten geldt een afwijkende regeling.
  • Geboorteverlof en verlof voor het afleggen van een vakexamen vallen onder bijzonder verlof. De verhuisdag is komen te vervallen.

Wil je meer weten over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten of de wijzigingen die per 1 september jl. zijn ingegaan? Hou dan de website van de ABU en de NBBU in de gaten.

Nieuwsbrief