Wat moet je weten voor 2018?

Wat moet je weten voor 2018?

In Easyflex kan vanaf de derde week van december het loonjaar 2018 worden ingericht. Maar ben jij al op de hoogte van de nieuwe minimumlonen en de nieuwe wetten en regels? Wil je onze handige tips weten? Lees dan verder!

Wettelijk minimumloon per 1 januari*
Per 1 januari 2018 aanstaande gaan de minimumlonen omhoog. Voor werknemers van 23 jaar en ouder zijn de minimumlonen bij een volledig dienstverband als volgt:

Per maand          € 1.578,00
Per week             € 364,15
Per dag                € 72,83

In Easyflex zijn de nieuwe minimumlonen al automatisch doorgevoerd en wordt er vanaf 1 januari 2018 gesignaleerd op deze nieuwe minimumlonen.

Belangrijke wetswijzigingen

  • Loonkostenvoordeel

Net als het LIV maakt ook het LKV (per ingang 1 januari 2018) deel uit dan de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Je leest meer over het LIV en LKV in het artikel ‘Stel het LKV goed in voor 2018’.

  • Minimumloon over overwerkuren

Vanaf 1 januari 2018 moet je ook het wettelijk minimumloon plus vakantiebijslag uitbetalen voor overwerk. Als je flexwerkers extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moeten de flexwerkers zo uitbetaald worden dat zij minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Voor de andere wijzigingen van de Wet minimumloon, lees het artikel ‘Drastische wijziging Wet minimumloon’.

  • Transitievergoeding omhoog

Het maximale bedrag aan transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog naar € 79.000,-

  • AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar.

Tips

  • Totdat je de laatste loonaangifte van 2017 gedaan hebt, kun je nog urendeclaraties voor 2017 verlonen. Zodra het loonjaar al volledig afgesloten is, is het niet meer mogelijk om een verloning en/of correcties voor 2017 uit te voeren.
  • Een 13e maand kun je aan de flexwerker uitbetalen door een extra looncomponent als belaste vergoeding aan te maken. Dit looncomponent kun je toevoegen in de urendeclaratie waarin je de 13e maand wilt uitbetalen.
  • Het is niet nodig om de actieve plaatsingen in 2017 af te sluiten en nieuwe aan te maken voor 2018. Met het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ kun je de lonen en tarieven voor het nieuwe jaar automatisch ophogen. Het systeem maakt daarmee een nieuwe loon- en tariefafspraak aan in de bestaande plaatsing. Het nieuwe declaratietijdvak voor de flexwerker met een week, 4-weken of maand begint op 01-01-2018. Lees het artikel ‘Collectieve Loon- en tariefaanpassingen’ als je hier meer over wilt lezen.

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de Jaarwissel vind je op easyflex.nl/jaarwissel.

* Bronnen: Staatscourant d.d. 9 oktober 2017 en Rijksoverheid

Nieuwsbrief