Hoe vind ik aansluiting met mijn financiële administratie?

Hoe vind ik aansluiting met mijn financiële administratie?

Voor de Belastingdienst ben je verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze administratie vormt de basis van de aangiftes van je bedrijf. Bovendien heb je door een goede administratie snel de beschikking over de cijfers en resultaten van het afgelopen jaar wat betreft kosten, omzet en marge. Zo kun je heel eenvoudig inspelen op ontwikkelingen!

Hoe werkt dat in Easyflex?
Door middel van het aanmaken van diverse overzichten in ‘Backoffice > Overzichten’ kun je de cijfers van het voorgaande jaar in kaart brengen en aansluiting vinden met je financiële administratie. Belangrijk is dat je de overzichten voor een geheel jaar in één keer aanmaakt.

Voor aansluiting met je boekhouding maak je de volgende overzichten aan:

1. Loonstaat (verzamelloonstaat)
Dit overzicht toont de gegevens die voor de loonheffingen van belang zijn. Belangrijk is het totaaloverzicht van de verzamelloonstaat op de laatste pagina.

2. Loonaangiften (historisch)
Dit overzicht toont alle periodes waarover loonaangifte is gedaan en/of waarover nog aangegeven kan worden. Bij de selectiecriteria kies je voor ‘Aangegeven + Nog aan te geven’.

3. Cumulatieve journaalposten lonen
Het overzicht toont alle gegenereerde journaalposten gecumuleerd. Let op: Voordat je dit overzicht aanmaakt, is het van belang dat je het overzicht ‘Journaalposten lonen’ voor het gehele jaar hebt aangemaakt.

4. Overzicht premies en grondslagen
Overzicht van alle premies en grondslagen waaronder de gedifferentieerde premie Whk (WGA en ZV-flex).

Schema
In onderstaand schema staat weergegeven welke resultaten en cijfers uit de kolommen van bovenstaande overzichten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Loon SV Loon LB Loonheffingen ZVW
1. Loonstaat
(verzamelloonstaat)
Kolom 8 Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16
2. Loonaangifte (historisch) Loon voor sociale verzekeringen Loon voor loonbelasting en premies Ingehouden loonheffing Premie ZVW
3. Cumulatieve journaalposten lonen Controlerekening SV Controlerekening LB Te betalen loonheffing Te betalen ZVW premies en/of Werkgeversbijdrage ZVW
4. Overzicht premies en grondslagen Loon SVW Loon LB Loonheffing Premie ZVW

 

Nieuwsbrief