Hoe vind ik financiële aansluiting in Easyflex?

Financiële aansluiting vinden in Easyflex. Hoe doe ik dat?

Voor de Belastingdienst ben je verplicht om een goede administratie bij te houden. Dit is de basis voor de aangiftes naar de Belastingdienst. Maar het is ook belangrijk voor je bedrijfsvoering. Met een goed bijgehouden administratie heb je snel de beschikking over de resultaten van je bedrijf. Met inzicht in omzet, kosten en winst kun je eenvoudig inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Hoe werkt dat in Easyflex?

Voor het maken van aansluitingen moet je altijd van de cumulatieve overzichten uitgaan. Deze overzichten moeten op gelijktijdige momenten en voor het gehele loonjaar worden aangemaakt. Bij ‘Backoffice > Overzichten’ maak je de volgende financiële overzichten aan:

1. Loonstaat (verzamelloonstaat)
Dit overzicht toont de gegevens die voor de loonheffingen van belang zijn. Belangrijk is het totaaloverzicht van de verzamelloonstaat op de laatste pagina.

2. Loonaangifte (historisch)
Dit overzicht toont alle periodes waarover loonaangifte is gedaan en/of waarover nog aangegeven kan worden. Bij status aangifte kies je voor ‘Aangegeven + aan te geven’.

3. Cumulatieve journaalposten lonen
Het overzicht toont alle gegenereerde journaalposten gecumuleerd. Let op: Voordat je dit overzicht aanmaakt, is het belangrijk dat je het overzicht ‘Journaalposten lonen’ voor het gehele jaar hebt aangemaakt.

4. Overzicht premies en grondslagen
Overzicht van alle premies en grondslagen waaronder de gedifferentieerde premie Whk (WGA en ZW-flex).

Financiële aansluiting vinden
In onderstaand schema staat weergegeven welke resultaten en cijfers uit de kolommen van bovenstaande overzichten met elkaar vergeleken kunnen worden.

 

Loon SV Loon LB Loonheffingen ZVW
1. Loonstaat
(verzamelloonstaat)
Kolom 8 Kolom 14 Kolom 15 n.v.t.
2. Loonaangifte (historisch) Loon voor sociale verzekeringen Loon voor loonbelasting en premies Ingehouden loonheffing Werkgeversbijdrage ZVW
3. Cumulatieve journaalposten lonen Controlerekening SV Controlerekening LB Te betalen loonheffing Te betalen ZVW premies en/of Werkgeversbijdrage ZVW
4. Overzicht premies en grondslagen Loon SVW Loon LB Loonheffing Premie ZVW

 

Nieuwsbrief