Nieuwe CAO Tool in EF2GO!

Ontrafel nu automatisch uren met de nieuwe CAO Tool binnen EF2GO!

Maak jij gebruik van tijdregistratie urendeclaraties? Dan is vanaf nu het nieuwe menu-item ‘Beheer > CAO Tool’ beschikbaar. Met de knop ‘nieuw’ kan een nieuwe cao worden vastgelegd waarin je de regels vanuit de cao en de inlener specifieke afspraken opneemt.

Een dergelijk cao richt je éénmalig in. Wijzigt de cao of een van de inlener specifieke afspraken van een bepaalde inlener? Dan zijn deze wijzigingen gemakkelijk door te voeren door de bestaande cao aan te passen.

Na het eenmalig inrichten past EF2GO, op basis van de bij de plaatsing vastgelegde cao-code, automatisch de cao-regels en dus ook de juiste looncomponenten en toeslagen toe.

Let op: de CAO Tool is alleen beschikbaar als gebruik wordt gemaakt van tijdregistratie urendeclaraties.

Hoe het werkt:
 1. Ga naar ‘Beheer > CAO Tool’ en klik op ‘nieuw’ om een nieuwe cao vast te leggen.
 2. Vul een unieke naam en cao-code in (deze velden zijn vrij invulbaar), kies de juiste werkmaatschappij en sla op. Nu kun je de cao-regels vastleggen.
 3. Selecteer een looncomponent om deze toe te voegen.
 4. Nu kunnen condities of groepen condities worden vastgelegd. Deze condities kunnen afhankelijk van elkaar worden gemaakt door middel van ‘EN’, ‘OF’ of een combinatie van beide bij het gebruik van groepen. Zo kan worden gekozen voor bijvoorbeeld:
  – conditie 1 EN conditie 2
  – conditie 1 OF conditie 2 OF conditie 3
  – (conditie 1 EN conditie 2) OF (conditie 3 EN conditie 4)
 5. De prioriteit van een regel wordt vastgelegd in het veld ‘prioriteit’. De laagste prioriteit is 1, de hoogste is 10.
 6. Sla de cao op wanneer alle regels zijn vastgelegd. In de plaatsing, relatie-instellingen, werkmaatschappij-instellingen of algemene bedrijfsinstellingen leg je de code vast van de cao die je wilt gebruiken. Deze code moet gelijk zijn aan het veld ‘CODE’ van de cao.

De volgorde werkt als volgt: Indien in de plaatsing een cao-code is vastgelegd, wordt deze altijd gebruikt. Indien in de plaatsing geen code is vastgelegd, wordt de code van de relatie gebruikt. Indien voor de relatie ook geen code is vastgelegd, wordt de code van de werkmaatschappij gebruikt. Is ook op werkmaatschappij-niveau geen code vastgelegd? Dan wordt de code in de algemene instellingen toegepast.

Easyflex Planning

Maak je op dit moment gebruik van cao’s die zijn vastgelegd in Easyflex Planning? Dat is geen probleem! De in Easyflex Planning vastgelegde cao’s worden nog steeds op dezelfde manier ondersteund. Wanneer een cao-code is ingesteld zal EF2GO bij het ontrafelen van de uren eerst kijken of de cao-code voorkomt in de nieuwe EF2GO CAO Tool. Indien de code daar niet voorkomt, wordt gekeken of de code voorkomt in Easyflex Planning.

Interesse?

Maak je nog geen gebruik van tijdregistratie urendeclaraties (en automatische ontrafeling) en heb je interesse om het te gaan gebruiken? Neem dan contact op via sales@easyflex.nl of +31(0)162 – 690 410 voor een implementatie.

Nieuwsbrief