Wet Bescherming Persoonsgegevens: hoe, wat en waar?

Wet Bescherming Persoonsgegevens: hoe, wat en waar?

Elke werkgever heeft een digitaal of papier dossier met een berg aan informatie over een persoon. Voor je eigen administratie is het belangrijk dat je persoonsgegevens voor een tijd bewaart. Om misbruik van deze gegevens te voorkomen mogen werkgevers deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Hoe lang moet ik persoonsgegevens bewaren?
Voor de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is er geen exacte bewaartijd voor persoonsgegevens vastgelegd. Werkgevers bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar hoe lang mag je persoonsgegevens bewaren? Hiervoor wordt gekeken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er bewaartermijnen in andere wetten vastgelegd, zoals de belastingwetgeving, waar werkgevers zich aan moeten houden.

Persoonsgegevens mogen in een archief bewaard worden als dit bestemd is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Tenzij de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.  (Autoriteit Persoonsgegevens, 2017)

Wat doet Easyflex voor de Wbp?
Bij ons staat de Wbp hoog op de prioriteiten lijst. Wij hebben daarom een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd die het voor jou makkelijker maken om de Wbp na te leven.

De belangrijkste veranderingen die wij hebben doorgevoerd:

  • Het overzicht ‘Verwijder overzichten’ is vanaf nu beschikbaar.
  • Het is nu mogelijk om flexwerkers met plaatsing te verwijderen.
  • Het is nu mogelijk een overzicht dat ouder dan 1 jaar is te verwijderen in ‘Backoffice > Exporteren en printen’.
  • Zoeken op BSN nummer verwijderd (Frontoffice > Flexwerkers)

In mei 2018 gaat de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) in effect. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wbp geldt dan niet meer. Wij zorgen ervoor dat jij op Easyflex kan vertrouwen en zonder problemen de overstap van de Wbp naar AVG kan doorstaan.

Wij blijven aanvullende uitbreidingen en verbeterpunten voor de Wbp door ontwikkelen. Via de nieuwsbrief, onze website en Social Media blijf je altijd op de hoogte van de laatste updates.

Nieuwsbrief