EF2GO | Overkoepelend werken voor relaties

EF2GO | Overkoepelend werken voor relaties

Vanaf dinsdag 8 november is het mogelijk voor relaties om relatie- en werkmaatschappij overkoepelend te werken. Via ‘beheer > gebruikers’ voeg je eenvoudig meerdere relaties toe aan de gebruiker. Dit kunnen ook relaties uit verschillende werkmaatschappijen zijn.

Wanneer aan een gebruiker meerdere relaties zijn gekoppeld, kan deze gebruiker o.a. alle plaatsingen, urendeclaraties en flexwerkers van alle gekoppelde relaties inzien en gebruiken met één inlog. Het is dan niet meer nodig om voor elke werkmaatschappij een andere gebruiker met uniek e-mailadres aan te maken. Zo win je snelheid én overzicht terug!

Wat verandert er voor de relaties?

De relaties die reeds de rol ‘relatie’ hadden kunnen vanaf 8 november zowel met hun gebruikersnaam als e-mailadres inloggen. Relaties die worden aangemaakt na 8 november loggen in met hun e-mailadres.

Voor relaties met beheersrechten verandert per 8 november het instellingen-menu onder ‘gebruikers’. De instellingen die voorheen op de gebruikerskaart stonden zijn nu te vinden bij ‘instellingen’.

De werking van EF2GO zal per 8 november niet direct ingrijpend wijzigen voor de relaties. Op dat moment is aan elke gebruiker namelijk slechts één relatie gekoppeld. Zodra meerdere relaties worden toegevoegd aan de gebruiker zal voor de relatie het volgende wijzigen:

  • Het menu-item ‘mijn gegevens’ zal wijzigen naar ‘mijn relaties’ zodra meerdere relaties gekoppeld zijn. Onder dit menu-item zullen alle gekoppelde relaties worden getoond en kunnen de gegevens per relatie worden ingezien.
  • Alle flexwerkers, plaatsingen, urendeclaraties et cetera van de gekoppelde relaties kunnen worden ingezien en gebruikt in één omgeving.
Hoe maak ik nieuwe gebruikers aan?

Nieuwe gebruikers werden voorheen aangemaakt door de webservice in te schakelen in Easyflex. Na deze wijziging is dit niet meer mogelijk en worden deze aangemaakt in EF2GO. Ga naar ‘beheer > gebruikers’ en kies voor ‘nieuwe gebruiker’ om een gebruiker aan te maken. Het is nu mogelijk om direct meerdere relaties te koppelen aan deze gebruiker. Klik op ‘uitnodiging e-mail versturen’ om de gebruiker uit te nodigen het account te activeren.

Wanneer een relatie beheersrechten heeft kan deze zelf ook nieuwe gebruikers aanmaken. De rechten van de relatie stel je in bij ‘instellingen’.

Ook is het mogelijk om met batch-acties meerdere gebruikers tegelijk aan te maken. Ga naar de gebruiker in ‘beheer > gebruikers’ en zet de instelling ‘gebruiker mag batch-acties aanmaken en uitvoeren’ op ‘ja’ om deze rechten toe te kennen. Ga naar ‘batch acties’, kies bij ’kies op welke groep de batch gedaan moet worden’ voor ‘contactpersonen’ en kies voor de actie ‘gebruikers aanmaken’. Selecteer de contactpersonen voor wie je een gebruiker wil aanmaken en rond het proces af. Het is alleen mogelijk een gebruiker aan te maken voor contactpersonen met een e-mailadres.

Maak je alleen gebruik van EF2GO en gebruik je geen andere koppelingen of portalen? Dan kun je ervoor kiezen om de programmarechten voor het tabblad ‘frontoffice > relaties > webservice’ uit te schakelen. Dit kun je doen via ‘beheer > Programmarechten’. Zo zorg je ervoor dat dit tabblad niet meer kan worden gebruikt.

Hoe koppel ik relaties?

Wanneer een relatie meerdere gebruikers heeft, bijvoorbeeld omdat deze relatie in twee of meer werkmaatschappijen actief is, is het mogelijk deze gebruikers samen te voegen. Ga hiervoor naar ‘beheer > gebruikers’ en open de kaart van de gewenste gebruiker (tip: stem met de relatie af welke inloggegevens zij willen blijven gebruiken voor de overkoepelende gebruiker). Voeg alle relaties toe waartoe de gebruiker toegang moet krijgen. De gebruiker met het gekozen account kan nu de gegevens van alle gekoppelde relaties inzien. De overige accounts zijn nu overbodig en kunnen worden verwijderd of gedeactiveerd.

Hoe pas ik de instellingen aan?

In EF2GO was het al mogelijk om diverse instellingen per rol in te stellen, deze instellingen zijn vanaf nu ook beschikbaar op gebruikersniveau zodat hierin onderscheid kan worden gemaakt.

Aan alle bestaande gebruikers, die de rol ‘relatie’ hebben, is het label ‘relatie’ toegevoegd. Je kunt ook zelf extra labels aanmaken en toevoegen om onderscheid te maken tussen groepen gebruikers. De instellingen voor een gebruiker kunnen worden aangepast op de gebruikerskaart bij ‘instellingen’.

Wanneer je de rechten heb om batch-acties uit te voeren is het ook mogelijk de instellingen voor meerdere gebruikers tegelijk aan te passen. Ga naar de gebruiker in ‘beheer > gebruikers’ en zet de instelling ‘gebruiker mag batch acties aanmaken en uitvoeren’ op ‘ja’ om deze rechten toe te kennen. Ga naar ‘batch acties’, kies bij ’kies op welke groep de batch gedaan moet worden’ voor ‘gebruikers’ en kies voor de actie ‘settings aanpassen’. Selecteer de gewenste gebruikers (tip: maak gebruik van de labels om groepen gebruikers aan te duiden). Je kunt nu voor alle geselecteerde gebruikers tegelijk de instellingen aanpassen.

Meer informatie over dit artikel?

Wil je meer informatie over overkoepelend werken voor relaties? Neem dan contact op via support@easyflex.nl. Onze consultants helpen je graag verder.

Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.
Nieuwsbrief