Belangrijke informatie over de cao-wijzigingen per 1 juli 2023

Belangrijke informatie over de cao-wijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de ABU- en NBBU cao. Deze veranderingen kunnen impact hebben op jouw organisatie en de softwareapplicaties, waaronder Easyflex, waarvan gebruik wordt gemaakt.  Het is belangrijk dat je aan de slag gaat met de stappen uit onze procesbeschrijving, mocht je dit nog niet gedaan hebben. We willen je graag informeren over de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor jouw organisatie.

Wat is er veranderd per 1 juli?
  • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte. Voorheen eindigde de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch bij ziekte, maar dat is nu niet langer het geval. Plaatsingen met uitzendbeding moeten vanaf nu verplicht een voorlopige einddatum krijgen. Je kunt deze plaatsingen desgewenst automatisch laten verlengen met een zelf te kiezen periode.
  • De wachtdagcompensatie is komen te vervallen. Deze hebben wij uitgezet in al jouw reserveringsschema’s waar wachtdagcompensatie in stond. Het vervallen van de wachtdagcompensatie heeft gevolgen voor je kostprijs. Volg daarom de procesbeschrijving in ons handboek om de juiste kostprijzen door te voeren in de plaatsingen.
  • De AZV-premie geldt nu voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 en dus ook voor overeenkomsten zonder uitzendbeding. Dit betekent dat je ook de AZV-premies voor IB en IIB moet gaan vastleggen in de sociale verzekeringen. Daarnaast wijzigen de percentages en dus zul je deze moeten aanpassen in de sectorriscogroepen IA en IIA. Ook hiervoor volg je weer onze procesbeschrijving zodat je precies weet wat je waar moet aanpassen.
  • Het basispensioen van StiPP geldt vanaf 1 juli, vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht. Je kunt met een instelling aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al pensioen aanstaat, en indien dit niet het geval is het pensioen dan ook direct aanzetten. Ook zijn er flexwerkers die op 1 juli nog in de wachttijd van 8 weken zitten en op dat moment dus per direct een basispensioen moeten krijgen. Het overzicht ‘Signaleringen’ zal voor deze groep een signalering tonen, je kunt het overzicht ook gebruiken om in één keer het pensioen aan te zetten voor deze flexwerkers. Ook kun je via een zogenaamde ‘batch actie’ in ‘Matching’ het (basis)pensioen aanzetten voor een groep flexwerkers. In de procesbeschrijving lees je alle details!
Blijf volledig op de hoogte

Blijf volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door regelmatig onze website, nieuwsbrief, social media kanalen en/of handboek te checken.

Hulp nodig? Laat ons jouw zorgen wegnemen!

Wist je dat het ook mogelijk is om de inrichting door ons uit te laten voeren? Stuur de ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging naar easy2serve@easyflex.nl en wij plannen de opdracht voor je in. Download hier de order “Opdrachtbevestiging CAO wijziging 1-7-2023“. Onze consultants helpen je graag verder en nemen jouw zorgen uit handen!

cao-wijziging juli 2023
Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.
Nieuwsbrief