Belangrijke informatie over de cao-wijzigingen per 1 juli 2023

Belangrijke informatie over de cao-wijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de ABU- en NBBU cao. Deze veranderingen kunnen impact hebben op jouw organisatie en de softwareapplicaties, waaronder Easyflex, waarvan gebruik wordt gemaakt. We zijn hier bij Easyflex al een aantal weken volop mee bezig en merken dat we ook steeds meer vragen van klanten krijgen. We willen je graag informeren over de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor jouw organisatie.

In het geval van dit soort ingrijpende wijzigingen starten wij binnen Easyflex een projectgroep op die de wijzigingen en vooral de impact hiervan op de software in kaart brengt. Vaak leidt dit tot vragen die voorgelegd worden aan ABU en NBBU, en dit geval ook aan het UWV en verzekeraars die zich bezighouden met de ziektewet (denk hierbij aan Acture en Flexcom4). De antwoorden op deze vragen zijn van invloed op de aanpassingen die we moeten verrichten in de Easyflex applicatie. Dit betekent ook dat er tijd overheen gaat tussen de eerste berichtgeving m.b.t. de wijzigingen en het moment dat we daadwerkelijk kunnen starten met het aanpassen van onze software.

Waar staan we nu?*
  • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch bij ziekte. Voorheen eindigde de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch bij ziekte, maar dat is nu niet langer het geval. Momenteel zijn er nog vragen die beantwoord moeten worden door verschillende partijen voordat we de aanpassingen kunnen doorvoeren.
  • De wachtdagcompensatie komt te vervallen. Hiervoor is geen softwarematige aanpassing nodig, maar je kunt zelf de wachtdagcompensatie met een ingangsdatum uitzetten in de reserveringsschema’s. We zullen een procesbeschrijving opstellen waarin alle stappen aan bod komen die je als klant dient te volgen met betrekking tot de cao-wijzigingen.
  • De AZV-premie gaat gelden voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 en dus ook voor overeenkomsten zonder uitzendbeding. Dit betekent dat je ook de AZV-premies voor IB en IIB moet gaan vastleggen in de sociale verzekeringen. Momenteel wordt er gewerkt aan deze aanpassingen. Zodra deze aanpassingen aan onze kant zijn afgerond, worden de acties die je zelf dient te ondernemen opgenomen in de procesbeschrijving.
  • Het basispensioen van StiPP gaat vanaf juli gelden, vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht. (De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 22 en 23 mei, deze wijziging is momenteel dus nog onder voorbehoud.) Je kunt straks met een instelling aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al pensioen aanstaat, en indien dit niet het geval is het pensioen dan ook direct aanzetten. Ook zijn er flexwerkers die op 1 juli nog in de wachttijd van 8 weken zitten en op dat moment dus per direct een basispensioen moeten krijgen. Het overzicht ‘Signaleringen’ zal voor deze groep een signalering tonen, je kunt het overzicht ook gebruiken om in één keer het pensioen aan te zetten voor deze flexwerkers. We onderzoeken ook of je deze actie via ‘Matching’ kunt uitvoeren, voor het geval je het signaleringsoverzicht hier niet voor wilt gebruiken.

*Bovenstaande opmerkingen zijn onder voorbehoud van toekomstige inzichten en communicatie vanuit betrokken partijen.

Blijf volledig op de hoogte

Blijf volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door regelmatig onze website, nieuwsbrief, social media kanalen en/of handboek te checken.

Hulp nodig? Laat ons jouw zorgen wegnemen!

Wil je het jezelf nog gemakkelijker maken? Dan kun je ervoor kiezen om (een deel van) de stappen door ons uit te laten voeren op basis van Easy2Serve of consultancy. Neem hiervoor contact op via easy2serve@easyflex.nl, processen@easyflex.nl (consultancy) of bel +31(0)162 690 410. Onze consultants helpen je graag verder en nemen jouw zorgen uit handen!

cao-wijziging juli 2023
Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.
Nieuwsbrief