5 wijzigingen StiPP pensioen

5 wijzigingen StiPP pensioen

Met ingang van 1 januari 2015 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de pensioenregeling van StiPP. We hebben de 5 belangrijkste wijzigingen alvast voor je op een rij gezet.

Hoe dichter we bij het einde van het jaar komen, hoe meer wijzigingen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt worden.
Zo heeft ook StiPP in overleg met de CAO-partijen in de uitzendbranche besloten een aantal wijzigingen door te voeren in de pensioenregeling voor uitzendkrachten.

1. Basisregeling ook op basis van uren
Vanaf 1 januari 2015 moet in de vernieuwde Basisregeling het aantal gewerkte uren van flexwerkers worden ingevuld, voorheen gebeurde dit op basis van dagen. Dit wordt dan hetzelfde als hoe het nu al werkt bij de Plusregeling. Het aantal uren dat wordt meegegeven, gebruikt StiPP voor het berekenen van de opbouw van het pensioenkapitaal van deelnemers. De premieberekening blijft verder ongewijzigd en de premie van de Basisregeling blijft in 2015 2,6% van het brutoloon, volledig voor rekening van de werkgever.

Stipp heeft verzocht om deze wijziging al vóór 1 januari door te voeren zodat eventuele problemen met de aanlevering tijdig worden opgelost. Easyflex heeft er daarom voor gezorgd dat reeds vanaf 1 oktober jl. gewerkte uren vermeld worden in de aanlevering van het Basispensioen. Dit kun je terugzien op zowel het PDF- als het PDO-bestand dat Easyflex genereert wanneer je het overzicht ‘Pensioenaanleveringen’ aanmaakt.

2. Pensioenleeftijd omhoog naar 67
De pensioenleeftijd gaat omhoog naar 67 jaar. Dat heeft tot gevolg dat flexwerkers van 65 en 66 jaar ook pensioen (blijven) opbouwen. Uiteraard zorgt Easyflex ervoor dat de wijziging voor aanvang van het nieuwe jaar is doorgevoerd en dat de gegevens van deze deelnemers opgenomen worden in de pensioenaanlevering.

3. Maximaal pensioengevend uurloon
Zowel voor de Basisregeling als de Plusregeling wordt vanaf 1 januari 2015 een maximaal pensioengevend uurloon ingevoerd. Dat heeft tot gevolg dat over het loon boven deze grens geen pensioen wordt opgebouwd. De loongrens is nog niet definitief bekend, maar naar verwachting komt deze grens rond de 28 euro per uur (inclusief vakantietoeslag en reserveringen) te liggen. StiPP zal tegen het einde van dit jaar de exacte hoogte bekendmaken. Daarnaast wordt voortschrijdend cumulatief rekenen toegepast.

4. Alleen pensioenopbouwende looncomponenten
In het uitvoeringsreglement voor pensioenen worden vanaf 1 januari 2015 alleen nog de looncomponenten vermeld waarover wél pensioen wordt opgebouwd. Als werkgever mag je hier alleen positief van afwijken en in dat geval dien je nog steeds rekening te houden met het maximaal pensioengevend uurloon, zoals vermeld bij punt 3.

5. Gewijzigde premiestaffel voor de Plusregeling
De premiestaffel voor de Plusregeling gaat wijzigen, zodat deze voldoet aan alle wettelijke vereisten.
De wijzigingen, zoals de nieuwe premiestaffel en franchise, zullen echter pas aan het einde van dit jaar door StiPP bekend gemaakt worden.

Wil je meer lezen over deze wijzigingen? Kijk dan op de website van StiPP.

Nieuwsbrief