Aansluiting vinden in mijn financiële administratie, hoe doe ik dat?

Het is belangrijk om goed je administratie bij te houden, dit vormt namelijk de basis van de aangiftes naar de Belastingdienst. Naast dat je voor de Belastingdienst verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren is het ook belangrijk voor je bedrijfsvoering. Met een goed bijgehouden administratie heb je snel de beschikking over de cijfers en resultaten van je organisatie. Aan de hand van inzicht op de kosten, omzet en winst kun je eenvoudig inspelen ontwikkelingen.

Hoe werkt dat in Easyflex?
Door middel van het aanmaken van diverse overzichten in ‘Backoffice > Overzichten’ kun je de cijfers van het voorgaande jaar in kaart brengen en aansluiting vinden met je financiële administratie. Belangrijk is dat je de overzichten voor een geheel jaar in één keer aanmaakt.

Voor aansluiting met je boekhouding maak je de volgende overzichten aan:

1. Loonstaat (verzamelloonstaat)
Dit overzicht toont de gegevens die voor de loonheffingen van belang zijn. Belangrijk is het totaaloverzicht van de verzamelloonstaat op de laatste pagina.

2. Loonaangiften (historisch)
Dit overzicht toont alle periodes waarover loonaangifte is gedaan en/of waarover nog aangegeven kan worden. Bij de selectiecriteria kies je voor ‘Aangegeven + Nog aan te geven’.

3. Cumulatieve journaalposten lonen
Het overzicht toont alle gegenereerde journaalposten gecumuleerd. Let op: Voordat je dit overzicht aanmaakt, is het van belang dat je het overzicht ‘Journaalposten lonen’ voor het gehele jaar hebt aangemaakt.

4. Overzicht premies en grondslagen
Overzicht van alle premies en grondslagen waaronder de gedifferentieerde premie Whk (WGA en ZV-flex).

Schema
In onderstaand schema staat weergegeven welke resultaten en cijfers uit de kolommen van bovenstaande overzichten met elkaar vergeleken kunnen worden.

 

Loon SV Loon LB Loonheffingen ZVW
1. Loonstaat
(verzamelloonstaat)
Kolom 8 Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16
2. Loonaangifte (historisch) Loon voor sociale verzekeringen Loon voor loonbelasting en premies Ingehouden loonheffing Premie ZVW
3. Cumulatieve journaalposten lonen Controlerekening SV Controlerekening LB Te betalen loonheffing Te betalen ZVW premies en/of Werkgeversbijdrage ZVW
4. Overzicht premies en grondslagen Loon SVW Loon LB Loonheffing Premie ZVW

 

 

 

Nieuwsbrief