Aanvullend geboorteverlof in Easyflex invoeren doe je zo!

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners van vrouwen gebruikmaken van de nieuwe WIEG-regeling. De wet WIEG staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Concreet houdt de wetgeving in dat partners, naast het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week, nog tot maximaal vijf keer de arbeidsduur per week aan uren mogen opnemen. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal één week. In tegenstelling tot het geboorteverlof wordt het aanvullende geboorteverlof niet door de werkgever, maar door het UWV uitgekeerd en wel ter hoogte van 70% van het maximum dagloon.

Om als werknemer gebruik te mogen maken van het aanvullend geboorteverlof moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De werknemer is in dienst bij een werkgever;
 • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van één keer zijn of haar werkweek;
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
 • De werknemer neemt de verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 • De werknemer is de partner van de moeder van het kind en er geldt een van de volgende situaties:
  • De werknemer is de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind;
  • De werknemer heeft het kind erkend;
  • De werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van de kind.

Je hebt in Easyflex de mogelijkheid om het aanvullend geboorteverlof vast te leggen bij het tabblad ‘Arbeidsongeschiktheid’ bij de flexwerker. De optie is toegevoegd als optie bij ‘Actie’. Het veld ‘Datum (vermoedelijke) bevalling’ moet gevuld zijn met een datum van 01-07-2020 of later. Raadpleeg de procesbeschrijving ‘Aanvullend geboorteverlof’ in ons handboek voor meer informatie.

 

 

Nieuwsbrief