ABU en bonden akkoord over vernieuwde cao

5 jaar in dienst, Astrid en Floortje aan het woord

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ (gelijk loon voor uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt niet per 1 januari, maar per 30 maart 2015 ingevoerd.

Hieronder lees je in het kort over de wijzigingen.

 • Inlenersbeloning vanaf 30 maart 2015
  Uitzendkrachten krijgen vanaf 30 maart een loon dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Deze wijziging stond eerst gepland voor januari 2015.
 • Afstand tot de arbeidsmarkt
  Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor flexwerkers die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid.
 • Gedetacheerden met vast contract
  Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C). Voor gedetacheerden met een vast contract in dienst van het uitzendbureau of de detacheerder geldt vanaf 30 maart een vast loon bij de uitzender of detacheerder op basis van de lonen bij inleners.
 • Loonsverhoging
  Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014.
 • Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015
  In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn. ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Voor dagcontracten geldt straks een garantie van minimaal 3 uur per dag in de eerste 78 weken. Voor weekcontracten geldt dat een flexwerker na 26 weken voor de daaropvolgende contracten een minimum-uurgarantie krijgt van het gemiddelde van de uren die hij in de 26 weken daarvoor heeft gewerkt.
 • Fase B wordt langer
  Fase B (die volgt op fase A van 78 weken) wordt per 1 juli 2015 maximaal vier jaar of maximaal zes tijdelijke contracten. Dat was nu twee jaar of maximaal acht contracten. Het geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren. 

Flex en zeker
De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt’. 

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties).

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

Bron: ABU

Nieuwsbrief