Anoniementarief beschikbaar in Easyflex

Anoniementarief beschikbaar in Easyflex!

Kan ik het anoniementarief in Easyflex toepassen? Dat is een veel gestelde vraag op het Service Center. Vanaf morgen kunnen we deze vraag met JA beantwoorden!

Wat houdt het anoniementarief in?
Wanneer je het anoniementarief toepast, houd je 52% loonheffing (loonbelasting/premie volksverzekeringen) op het loon van de flexwerker in. Dit is het hoogste belastingtarief. Het nettoloon van de flexwerker zal hierdoor een stuk lager zijn.

Je houdt dan geen rekening met:

 • de loonheffingskorting;
 • het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen;
 • het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing ZVW;
 • het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW.


Wanneer pas je het anoniementarief toe?
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin je als werkgever het anoniementarief wilt of juist moet toepassen.

Bijvoorbeeld:

 • Het burgerservicenummer van de flexwerker ontbreekt;
 • Je hebt de identiteit van de flexwerker niet op de voorgeschreven manier vastgesteld;
 • De loonbelastingverklaring van de flexwerker ontbreekt.

Hoe werkt het anoniementarief in Easyflex?

 • Activeer het anoniementarief bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’.
 • Koppel hier een autorisatie aan vast, zodat alleen degene met de geselecteerde rol het anoniementarief bij de flexwerker kan selecteren.
 • Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’. Leg bij ‘Gegevens voor loonopgave’ een nieuwe situatie vast en kies hier voor ‘Anoniementarief’.
 • Vervolgens kun je de declaraties van de flexwerker tegen het anoniementarief verlonen. Nu wordt er niet gekeken naar de autorisatie die bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’ vast ligt.

Tot slot
Als bij een flexwerker het anoniementarief is toegepast, mag je deze periode van de Belastingdienst niet meer corrigeren. Wel kun je met ingang van een nieuwe ingangsdatum de loonheffingskorting gaan toepassen. Wil je meer informatie? Lees dan de procesbeschrijving in het handboek van Easyflex.

Nieuwsbrief