Belangrijke wijzigingen in StiPP pensioenregeling vanaf 2022

Belangrijke wijzigingen in StiPP pensioenregeling vanaf 2022

Op 1 januari 2022 wordt er een wijziging doorgevoerd in de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de basisregeling van StiPP wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris. Vanaf 1 januari 2022 zal het pensioengevend salaris bestaan uit:

  • Het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto;
  • Het werknemersdeel in de premie voor de pensioenregeling;
  • Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten.

Via de volgende link kun je meer informatie vinden over deze wijzigingen: https://www.stippensioen.nl/werkgever/nieuws/belangrijke-aanpassingen-in-pensioenregeling-vanaf-2022/.

Vanzelfsprekend zullen deze wijzigingen worden doorgevoerd in Easyflex. Zodra deze wijzigingen zijn doorgevoerd zal dit vermeld worden op de Easy Update pagina in ons online handboek.

Nieuwsbrief