Bepaal je kostprijs voor 2018

Bepaal je kostprijs voor 2018

Om de tarieven voor 2018 te bepalen, is een goede kostprijsberekening van groot belang. Maar waar is de kostprijs nu eigenlijk uit opgebouwd? Hoe kun je deze in Easyflex inzien en vergelijken? En wat is het verschil eigenlijk tussen de voorcalculatorische en de nacalculatorische kostprijs?

Een onjuiste berekening van de kostprijs kan een negatieve invloed op je marge hebben. Of ervoor zorgen dat je tarief te hoog is ten opzichte van je concurrenten. Het is dus belangrijk om het gehele proces rondom de kostprijsbepaling zorgvuldig aan te pakken.

Opbouw kostprijs
De kostprijs van een flexwerker wordt samengesteld aan de hand van de volgende onderdelen:

  1. Het loon van de flexwerker
  2. De reserveringen en voorzieningen
    Dit zijn de reserveringen voor de vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen die in het reserveringsschema zijn opgenomen. Daarnaast zijn er in het reserveringsschema ook voorzieningen opgenomen zoals: het pensioen, scholingsfonds en overige voorzieningen (bijvoorbeeld voor de transitievergoeding). Deze percentages zijn ingegeven op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema’s’.
  3. De sociale verzekeringen
    De percentages van alle sociale verzekeringen zijn vastgelegd op het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen’.

Kostprijzen inzien en vergelijken
In Easyflex kun je op een aantal eenvoudige manieren terugzien wat de opbouw van de kostprijs is. Zo kun je gebruik maken van het overzicht ‘Kostprijzen’. Bij het aanmaken van dit overzicht kun je aangeven om welk looncomponent het gaat, of er pensioen van toepassing is en een sector selecteren. Wanneer je bij ‘Inclusief opbouw’ kiest voor ‘Ja’, zie je precies uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd.
Naast dit overzicht kun je aan de hand van dezelfde instellingen ook in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Kostprijzen’ de kostprijs raadplegen. Gebruik deze twee overzichten na het openen van het nieuwe loonjaar om direct te zien wat de kostprijzen voor 2018 worden en je tarieven voor het nieuwe jaar te bepalen.

Twee soorten kostprijzen
Er zijn twee soorten kostprijzen, namelijk de voorcalculatorische en de nacalculatorische kostprijs. De voorcalculatorische kostprijs is gebaseerd op de kostprijs van de sector. Deze is voor elke flexwerker werkzaam in dezelfde sector gelijk. Bij de nacalculatorische kostprijs wordt rekening gehouden met de individuele situatie van de flexwerker. Denk hierbij aan het maximum dagloon en de franchise voor de pluspensioenregeling en afdrachtverminderingen. De nacalculatorische kostprijs kan dus per flexwerker en per verloning anders zijn.
In Easyflex kun je in de plaatsing op het tabblad ‘Lonen en tarieven’ de voorcalculatorische kostprijs zien. Op het ‘Kostenoverzicht’ achter de Pro forma berekening in de urendeclaratie zie je de nacalculatorische kostprijs.

Jaarwissel: Kostprijzen in de plaatsing
Om ook in 2018 een juiste marge in je plaatsingen terug te zien, is het belangrijk dat de kostprijzen van 2018 in de openstaande plaatsingen komen te staan. Dit kan heel eenvoudig via het overzicht ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ bij ‘Backoffice > Overzichten’. Naast het aanpassen van de lonen en tarieven in de plaatsingen kun je bij het aanmaken van dit overzicht kiezen voor ‘Kostprijzen kopiëren’. Wil je hier meer over lezen? Lees dan eens ons eerdere artikel ‘That’s Easy: (Collectieve) Loon- en tariefaanpassingen’ of bekijk de procesbeschrijving ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ in het online handboek.

Nieuwsbrief