Borg of boete inhouden

Borg of boete inhouden tot maximaal toegestane bedrag?

Loop je er regelmatig tegen aan dat je bedragen niet volledig op het loon kan inhouden? Werk je nu met Excel lijstjes om dit allemaal bij te houden? Vanaf oktober stel je ook voor inhoudingen in of je deze volledig op het loon wilt inhouden of tot de maximaal toegestane inhouding van het Netto Equivalent WML (NeWML). Wil je weten hoe dit werkt, lees dan dit artikel.

Naast de looncomponenten ‘ET-uitruil huisvesting’ en ‘ET-uitruil overige kosten’ kun je nu ook bij overige netto inhoudingen bij bedrag inhouden voor ‘Ja, tot toegestaan minimum’ kiezen.

Hoe werkt het?
Bij een netto inhouding die je bij ‘Vaste beloningen’, in de plaatsing of in de urendeclaratie invoert, kies je bij bedrag inhouden voor ‘Ja, tot toegestaan minimum’. Voor de inhouding wordt maximaal het verschil tussen het netto loon en het Netto Equivalent van het WML ingehouden. Is de gewenste inhouding hoger dan de toegestane inhouding? Dan zie je op de loonspecificatie eerst de volledige inhouding gevolgd door een ‘Correctie’. Het verschil tussen beide is wat er feitelijk ingehouden wordt. De gecorrigeerde bedragen vormen een schuld voor de flexwerker. Is er in een volgende verloning ruimte tussen het nettoloon en het NeWML en heeft de flexwerker een schuld? Dan wordt deze ruimte gebruikt voor het aflossen van de schuld. Op de loonspecificatie wordt dit als ‘Verrekening’ aangeduid.

Hoe kan ik een negatieve schuld aan de flexwerker uitbetalen?
Het is mogelijk dat bij een flexwerker een negatieve schuld ontstaat, bijvoorbeeld door correcties. Een negatieve schuld is een bedrag dat de flexwerker nog tegoed heeft. Dit bedrag wordt automatisch verrekend als de flexwerker nog werkzaam is en met latere verloningen voor dit looncomponent een nieuwe schuld opbouwt. Is de flexwerker niet meer werkzaam? Dan kun je dit bedrag vanaf nu aan de flexwerker uitbetalen. Op het tabblad ‘Verrekeningen > Schuld’ bij de flexwerker, is de knop ‘Uitbetalen’ toegevoegd. Per looncomponent betaal je via deze knop de negatieve schuld uit. Met deze nieuwe knop selecteer je de urendeclaratie waarin je dit bedrag wilt uitbetalen. Let op: Dit is alleen mogelijk voor negatieve schulden.

Hoe kan ik een schuld bij een flexwerker verwijderen?
Op het tabblad ‘Verrekeningen > Schuld’ bij de flexwerker is de knop ‘Verwijderen’ toegevoegd. Met deze knop kun je de ontstane schuld per looncomponent verwijderen. Het verwijderen van de schuld via deze weg wordt niet gejournaliseerd. Is dat niet de bedoeling? Corrigeer dan de betreffende declaraties.
Voor het mogen verwijderen van de schuld kun je een autorisatie instellen. Deze stel je in bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen’.

Let op: Het zomaar laten vervallen (verwijderen) van een schuld kan fiscale gevolgen hebben. Wij adviseren om deze eerst goed na te gaan, voordat je ervoor kiest om een schuld te verwijderen.

Overzicht ‘Verrekeningen’ uitgebreid
Voor een overzicht van de openstaande en afgeloste schuld bij de flexwerkers maak je het overzicht ‘Verrekeningen’ bij ‘Backoffice > Overzichten’ aan.

Van der Voort Groep biedt de mogelijkheid om op basis van dit exportbestand het negatieve bedrag bij de flexwerker te incasseren. Zij hebben hiervoor het UZBPayPortal ontwikkeld. Meer weten? Bel (0224) 21 74 00 of mail naar info@vandervoortgroep.nl

Optie om specificatie van de schuld op de loonspecificatie te tonen

Vanaf nu is het mogelijk om op de loonspecificatie, naast de totale schuld bij ‘Betaalinformatie’, een specificatie van deze schuld te tonen. Bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties’ kun je de optie ‘Specificatie schuld vermelden’ aan- of uitzetten.

Heb je nog aanvullende vragen? Raadpleeg onze procesbeschrijving en FAQ over het ‘Automatisch corrigeren van het NeWML’ in het handboek. Wil je graag meer begeleiding? Neem dan contact op met onze consultants via trainingen@easyflex.nl of bekijk de mogelijkheden van ons Service Plus abonnement.

Nieuwsbrief