BSN nummer verstrekken aan de inlener

BSN nummer verstrekken aan de inlener

Hoewel tot nu toe niet toegestaan was, mag de inlener nu tóch het BSN van flexwerkers vastleggen. Jij mag als uitlener het nummer zelfs ook aan je inlener verstrekken. Wat fijn is, want de situatie was hiervoor nogal omslachtig. Hoe komt het dat dit nu toch mag?

Sinds 1 januari 2017 is het bekend dat de inlener het BSN (burgerservicenummer) van flexwerkers mag vastleggen. Goed nieuws, want daarmee kunnen zij flexwerkers identificeren en dat is belangrijk ter beperking/voorkoming van inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Tot voor kort was het niet toegestaan om het BSN te vertrekken aan de inlener in verband met de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Heel lastig, want de inlener is wel verantwoordelijk voor de identificatie van een werknemer. Gaf je het BSN wel door aan de inlener, liep je het risico op een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sinds 1 januari 2017 is deze boete dus van de baan en is het wettelijk toegestaan om het BSN van je flexwerker door te geven aan de inlener. Deze kan dan op zijn beurt aan de hand van het BSN, het identiteitsbewijs van de flexwerker controleren bij aanvang van de werkzaamheden. Een kopie van het identiteitsbewijs mag de inlener echter nog steeds niet in zijn administratie bewaren.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens en Overheid.nl

Nieuwsbrief