De belangrijkste wijzigingen van de ABU CAO per 1 juli

De belangrijkste wijzigingen van de ABU CAO per 1 juli

Dit jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt. Vanaf juli 2015 is de nieuwe regeling van de ABU CAO volledig van kracht. Wat verandert er aan de fasetelling en opvolgend werkgeverschap en wat zie je hiervan terug in Easyflex?

Met ingang van 31 maart 2015 heeft de ABU de eerste wijzigingen aan haar CAO aangebracht, nu per 1 juli volgt het tweede deel. Omdat deze wijzigingen een behoorlijke impact op jouw werk kunnen hebben, heeft Easyflex ervoor gezorgd dat je er nu al mee kunt werken.

Fase A
De onderbreking van 26 weken tussen twee uitzendovereenkomsten wordt vervangen. Zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden wordt in fase A de telling van 78 weken doorgeteld. De telling zal opnieuw beginnen in fase A wanneer de onderbreking meer dan zes maanden heeft geduurd.

Fase B
De maximale duur van fase B was voorheen twee jaar of acht contracten. Deze duur is met ingang van 1 juli veranderd naar vier jaar, waarbij het maximale aantal contracten is teruggebracht naar maximaal zes. De periode van vier jaar of zes contracten wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van zes maanden of meer. Is de onderbreking tussen twee overeenkomsten zes maanden of langer dan zal de flexwerker opnieuw starten in fase A. Dit komt omdat de onderbreking van 13 weken is komen te vervallen. Het terugvallen naar het begin van fase B is niet meer mogelijk.

3 uitzonderingen
Er is een drietal uitzonderingen waarbij het contract niet meetelt voor de periode van vier jaar en/of zes contracten:

  1. Educatie
    Wanneer een overeenkomst is aangegaan omwille van educatie van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar. Dit contract zal wel meetellen voor het maximum aantal contracten van zes.
  2. Beroepsbegeleidende leerweg
    Wanneer een overeenkomst is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar en met maximale aantal van zes contracten.
  3. Jonger dan 18
    Ook wanneer een flexwerker jonger is dan achttien jaar telt het contract niet mee voor de duur van vier jaar en de zes contracten. Hierbij is wel vereist dat de door de flexwerker verrichte arbeid gemiddeld (over de duur van het contract) maximaal 12 uur per week is.

De overeenkomsten die onder deze uitzonderingen vallen, kun je op dezelfde plek vastleggen als de gebruikelijke overeenkomsten. Wanneer je in de arbeidsovereenkomst een advies gaat kiezen, kun je eerst bij het veld ‘Fase B uitzondering’ aangeven of het om een contract omwille van educatie of beroepsbegeleidende leerweg gaat of dat er wordt voldaan aan de leeftijdseis. Als één van deze opties geselecteerd is zal de overeenkomst niet meetellen voor de duur van vier jaar en/of het maximaal aantal contracten (6).

Fase C
Wanneer er na het beëindigen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd  een onderbreking van de werkzaamheden is van zes maanden of minder, dan begint de fasetelling opnieuw in fase B. Heeft de flexwerker meer dan zes maanden geen werkzaamheden uitgevoerd, dan zal de wekentelling opnieuw in fase A starten.

Opvolgend werkgeverschap
Voor 1 juli 2015 was er sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten niet langer is dan 13 weken. Sinds 1 juli is deze periode verlengd. Wanneer de onderbreking zes maanden of korter is, valt dit nog onder het opvolgend werkgeverschap.

Aanpassingen in Easyflex
De nieuwe regeling van de ABU CAO is al in Easyflex verwerkt. Wanneer een overeenkomst afloopt en je wilt deze verlengen, kun je een nieuwe overeenkomst vastleggen. Easyflex zal dan automatisch bij de ingangsdatum vanaf 1 juli 2015 rekening houden met de nieuwe regeling. Daar heb je dus geen omkijken naar.
Wat je nog wel moet doen is je templates controleren en eventueel aanpassen. De ABU heeft nog geen nieuwe modelovereenkomsten beschikbaar gesteld, waardoor Easyflex deze nog niet in de templatebibliotheek heeft kunnen verwerken. Het is daarom belangrijk dat je zelf je templates van bijvoorbeeld contracten controleert op juistheid.

Voor vragen en meer informatie over de wijzigingen verwijzen we je naar de ABU CAO.

Nieuwsbrief