Easyflex behaalt ISO 27001 certificaat

Easyflex behaalt ISO 27001 certificaat

Met veel trots kunnen wij melden dat Easyflex het certificaat voor ISO 27001:2013, de internationale ISO-standaard voor informatiebeveiliging, heeft ontvangen. De beveiliging van klantdata en de beschikbaarheid van onze software heeft altijd de hoogste prioriteit. Nu is door een onafhankelijke auditor aangetoond dat Easyflex aan de officiële internationale richtlijnen voldoet.

Waarom ISO 27001:2013?
Veilig databeheer en -beleid zijn hot topics, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Natuurlijk benaderden wij in het verleden data ook al volgens strenge normen, heldere procedures en duidelijke werkafspraken, want veilig omgaan met informatie is altijd al een onlosmakelijk onderdeel van onze dienstverlening. Met het behalen van de certificering heeft dit alles nu een officieel en internationaal erkend keurmerk gekregen.

Hoewel ISO 27001:2013 certificering niet vereist is in de softwarebranche, vinden wij het belangrijk dat alle vertrouwelijke gegevens nóg veiliger behandeld worden en dit ook met regelmaat aangetoond wordt. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat we voldoen aan alle 117 punten van de norm voor beveiligingseisen.

Een must in de markt
Voor technologie dienstverleners is het een vereiste om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Met name de ISO 27001:2013 certificering wordt in de markt steeds vaker als een ‘must’ gezien, erkent Toine Bommelijn, CEO van Easyflex. “Easyflex kan niet zonder dit certificaat. Er is steeds meer vraag naar. Door de certificering hebben onze opdrachtgevers de garantie dat hun data op adequate wijze wordt beveiligd en dat er een continu beleid over de beveiliging van informatie wordt gevoerd én getoetst.”

Hoe zit het met de AVG?
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, de handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bijna elk bedrijf krijgt met de AVG te maken, maar niet alle ondernemers zijn al goed voorbereid. “Easyflex is bezig met de benodigde aanpassingen, maar naar mijn mening is het niet alleen software die aangepast moet worden: ook je interne organisatie en processen moeten hier op aangepast worden.” vult Toine aan.

Bedankt!
We zijn enorm trots op alle inzet van medewerkers en medewerking van klanten die ertoe hebben geleid dat wij onze organisatie klaar konden maken voor deze certificering.

Nieuwsbrief