Easyflex is officieel SRA-gecertificeerd!

Easyflex is officieel SRA-gecertificeerd!

We hebben het officiële SRA-certificaat in ontvangst mogen nemen. Trots dat onze software voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen!

SRA is een vereniging van accountantsorganisaties, actief in het MKB, die streeft naar een optimaal gebruik van softwarefunctionaliteiten. In een rapport is vastgelegd hoe SRA ons online salarisverwerkingsprogramma heeft beoordeeld.

Na beoordeling conform het door SRA opgestelde ‘MKB-normenkader salarissystemen’, is Easyflex officieel SRA-gecertificeerd!

Heb je vragen over deze certificering? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)162 690 410

Nieuwsbrief