Feestdagen! Hoe betaal ik deze uit aan mijn flexwerkers?

Wil je een feestdag doorbetalen? En wil je weten wat het gemiddelde aantal uren is dat de flexwerkers de afgelopen 13 weken hebben gewerkt? Met het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ bereken je dit en verwerk je de uren direct in een urendeclaratie. Staat dit overzicht nog niet bij ‘Backoffice > Overzichten’? Stel het overzicht dan eerst beschikbaar bij ‘Beheer > Aansturing overzichten’.

Hoe betaal ik Tweede Kerstdag uit aan mijn flexwerkers?

Voorbeeld: Je wilt voor alle flexwerkers met een plaatsing Tweede Kerstdag als feestdag uitbetalen op basis van het uurloon uit de plaatsing berekend over het gemiddelde aantal ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ van de afgelopen 13 weken.

Tip: 
 • Controleer altijd welke looncomponenten moeten meetellen voor de bepaling van het gemiddeld aantal uren. 
 • Maak het overzicht altijd eerst pro forma en daarna definitief aan.
Stappenplan voor flexwerkers met een contract (zonder uitzendbeding):
 • Ga naar ‘Frontoffice > Matching’ en maak een nieuwe match aan met selectie ‘Flexwerker (handmatig)’. Bij kenmerk geef je een naam aan de match.
 • Selecteer het selectie object ‘plaatsingen’ en vul 26-12-2022 als peildatum in.
 • Vink de optie ‘Geplaatst met arbeidsovereenkomst’ aan en start de match*.
 • Ga naar ‘Backoffice > Overzichten’ en maak het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan.
 • Kies bij ‘Selectie’ de optie ‘Flexwerkers uit match’ en selecteer vervolgens bij ‘Match’ de zojuist aangemaakte match.
 • Selecteer als verwerkingswijze ‘Pro forma’.
 • Vink bij de looncomponenten ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ aan.
 • Bij periode voer je 19-09-2022 tot en met 19-12-2022 in.
 • Kies je eigen bedrijf als relatie voor de plaatsing.
 • Selecteer het looncomponent ‘Doorbetaling FD/KV’.
 • Bij periode voor verwerking kies je ‘Datum’ en voer je 26-12-2022 in.
 • Bij ‘Gemiddelde berekenen over’ kies je voor ‘Uitzend-cao’**.
 • Het uurloon voor uitbetaling is ‘huidig’.
 • Om zeker te zijn dat de uren geboekt worden, zet je het vinkje bij ‘Niet uitbetalen bij geboekte uren’ uit.
 • Start het overzicht en als het gereed is, controleer dan het resultaat.
 • Is het resultaat goed, wijzig dan hetzelfde overzicht, pas de ‘Verwerkingswijze’ aan naar ‘Definitief’ en start het overzicht nogmaals.
 • Maak het overzicht ‘Verlonen/Factureren urendeclaraties’ aan, als ook de gewerkte uren van de flexwerkers zijn ingevoerd. Op deze manier komen de feestdag- en gewerkte uren samen op de loonspecificatie.
Stappenplan voor flexwerkers met een overeenkomst (met uitzendbeding):
 • Ga naar ‘Frontoffice > Matching’ en maak een nieuwe match aan met selectie ‘Flexwerker (handmatig)’. Bij kenmerk geef je een naam aan de match.
 • Selecteer het selectie object ‘Plaatsingen’ en vul 26-12-2022 als peildatum in.
 • Vink de optie ‘Geplaatst zonder arbeidsovereenkomst’ aan en start de match*.
 • Ga naar ‘Backoffice > Overzichten’ en maak het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ aan.
 • Kies bij ‘Selectie’ de optie ‘Flexwerkers uit match’ en selecteer vervolgens bij ‘Match’ de zojuist aangemaakte match.
 • Selecteer als verwerkingswijze ‘Pro forma’.
 • Vink bij de looncomponenten ‘Loon normale uren’ en ‘Loon onregelmatige uren’ aan.
 • Bij periode voer je 19-09-2022 tot en met 19-12-2022 in.
 • Kies je eigen bedrijf als relatie voor de plaatsing.
 • Selecteer het looncomponent ‘Feestdag’.
 • Bij periode voor verwerking kies je ‘Datum’ en voer je 26-12-2022 in.
 • Bij ‘Gemiddelde berekenen over’ kies je voor ‘Uitzend-cao’**.
 • Het uurloon voor uitbetaling is ‘Huidig’.
 • Om zeker te zijn dat de uren geboekt worden zet je het vinkje bij ‘Niet uitbetalen bij geboekte uren’ uit.
 • Start het overzicht en als het gereed is, controleer dan het resultaat.
 • Is het resultaat goed, wijzig dan hetzelfde overzicht, pas de ‘Verwerkingswijze’ aan naar ‘Definitief’ en start het overzicht nogmaals.
 • Maak het overzicht ‘Verlonen/Factureren urendeclaraties’ aan, als ook de gewerkte uren van de flexwerkers zijn ingevoerd. Op deze manier komen de feestdag- en gewerkte uren samen op de loonspecificatie.

*Omdat je de feestdag voor flexwerkers met een arbeidsovereenkomst met het looncomponent ‘Doorbetaling FD/KV’ uitbetaalt en voor flexwerkers met uitzendbeding met het looncomponent ‘Feestdag’ (kolom FD in urendeclaratie), maak je de match en het overzicht ‘Automatisch uitbetalen’ twee keer aan. Eén keer voor flexwerkers met een arbeidsovereenkomst (zonder beding) en één keer voor flexwerkers met een overeenkomst met uitzendbeding (zonder arbeidsovereenkomst).

** De optie ‘Uitzend cao’ berekent het gemiddelde aan de hand van de regels van de cao:
Als de flexwerker in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest.
OF
Als de flexwerker nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest. Dus als er 6 weken zijn gewerkt en daarvan 4 op dezelfde dag als de feestdag, dan vindt er een berekening plaats. Als de flexwerker maar 2 weken heeft gewerkt, dan is er geen berekening.

Meer weten?
In ons handboek vind je een procesbeschrijving ‘Automatisch uitbetalen’.
Nieuwsbrief