Feestdagen! Hoe uitbetalen?

De feestdagen staan voor de deur! Hoe uitbetalen?

In de CAO staan onder andere de afspraken over de feestdagen en andere verplichte vrije dagen. Daarin staat ook vermeld of je flexwerker doorbetaald krijgt. Maar hoe verwerk je dit in Easyflex? En hoe zie je zonder handmatige berekeningen hoeveel uur je flexwerkers gemiddeld in de afgelopen 13 weken hebben gewerkt?

Feestdag doorbetalen
Hoe je een feestdag uitbetaalt, is afhankelijk van de overeenkomst (met of zonder beding) met de flexwerker en of je gebruik maakt van ‘Vast loon’.

Met uitzendbeding
In het reserveringsschema voor flexwerkers met een overeenkomst met uitzendbeding is een percentage aan opbouw aan feestdagen opgenomen. Voor deze flexwerkers kun je een feestdag opnemen door in de urendeclaratie in de kolom FD uren in te geven. Op deze manier krijgt de flexwerker doorbetaald en worden de opgenomen feestdagen aan de opbouw in mindering gebracht.

Zonder uitzendbeding
Voor je flexwerkers met een overeenkomst zonder uitzendbeding is de opbouw van feestdagen in het reserveringsschema niet van toepassing. In het reserveringsschema kun je wel een voorziening opnemen, die de kostprijs verhoogt. Feestdagen worden dan niet in de kolom FD uitbetaald, maar onder loon normale uren. Hiervoor kun je het beste een apart looncomponent aanmaken, mocht je deze nog niet ingericht hebben. Deze noem je bijvoorbeeld ‘Doorbetaling FD’. Op deze manier kun je de feestdagen apart journaliseren en kun je altijd het aantal uitbetaalde feestdaguren raadplegen. Let op: Als er in de declaratie ook vergoedingen per gewerkte dag staan, moet je nog wel het aantal aanpassen als deze vergoeding niet op de feestdag uitbetaald en/of gefactureerd mag worden.

Vast loon
Bij ‘Vast loon’ krijgen de flexwerkers een vast loon bedrag voor een tijdvak uitbetaald ongeacht het aantal uur dat er gewerkt is. Bij flexwerkers waarbij je gebruik maakt van ‘Vast loon’, kun je de feestdag uitbetalen met een apart looncomponent onder ‘Vast loon’ die je bijvoorbeeld ‘Vast loon – feestdag’ noemt. Op deze manier kun je deze uren apart journaliseren en altijd raadplegen hoeveel feestdaguren je hebt uitbetaald.

Flexportal Powertool
Wil je eenvoudig zien welke flexwerkers de afgelopen 13 weken op een dag gewerkt hebben? En om hoeveel uren het gemiddeld gaat? Verlies dan geen tijd met handmatige berekeningen. Door simpelweg een Excel-bestand bij Flexportal te uploaden krijg je een overzicht met daarop het gemiddeld aantal uur pér flexwerker en pér dag. Dit doe je op de volgende manier:

1. Overzicht urendeclaraties verwerkt
Maak het ‘Overzicht urendeclaraties verwerkt’ aan. Dit kan vanuit Backoffice of Frontoffice. Geef hier zelf een periode van 13 weken in. Kies bij ‘Soort overzicht’ voor ‘Flexportal Powertools’.
Geef dan aan voor welke componenten je de uren wilt zien. Selecteer de componenten ‘Loon normale uren’ en ‘Onregelmatige uren’. Kies of je andere componenten zoals ‘Loon leegloop’ en ‘Loon arbeidsongeschiktheid’ mee wilt nemen in je berekening.

2. Export opslaan
Als het overzicht gereed is, sla je het exportbestand (CSV) op.

3. Importeren bij Flexportal
Ga naar http://powertools.flexportal.nl en voer hier je gegevens in. Kies voor het importeren van een bestand en selecteer het zojuist opgeslagen exportbestand. Je ontvangt vervolgens in je mailbox een Excel-bestand met daarop per flexwerker het gemiddeld aantal uur voor maandag t/m zondag. Bekijk de dag waarop het een feestdag is geweest. Dit is het gemiddeld aantal uur dat je in Easyflex kunt ingeven.

Voor meer informatie over de Powertool kun je contact opnemen met Flexportal via 085–4016371 of servicedesk@flexportal.nl

Nieuwsbrief