Gevolgen einde AVV ABU cao voor ongebonden bureaus

Gevolgen einde AVV ABU cao voor ongebonden bureaus 

Gastblog door Tres Dijkshoorn

Sinds 5 november 2017 is de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de ABU cao voor uitzendkrachten ten einde. Dit heeft grote gevolgen voor bureaus in de flexbranche die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie ABU of NBBU.

Wat betekent dat nu?

  • Buiten AVV kun je niet van wettelijk kaders afwijken ten nadele van de werknemer. Het fasensysteem kan niet worden toegepast, de uitzendkracht is eerder in onbepaalde dienst.
  • Wettelijke bepalingen: maximaal 26 weken uitzendbeding, gevolgd door maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar.
  • De WAADI artikel 8 betreft zowel gelijke beloning als ook een gelijk aantal vakantiedagen uit de cao van de inlener.
  • Op uitzendovereenkomsten die na 04-11-2017 zijn aangegaan door niet aangesloten uitzendbureaus kan de ABU cao wel van toepassing worden verklaard, zonder nadelige afwijking ten opzichte van de wet.

Tijdens een AVV van de ABU cao voor uitzendkrachten kunnen ongebonden uitzend/payroll bedrijven dezelfde flexibiliteit bieden als een lid van ABU of NBBU. Buiten AVV zijn de mogelijkheden tot deze flexibiliteit voor een niet aangesloten uitzendbureau beperkt in duur, 2½ jaar in plaats van 5½ jaar.

SNCU heeft op hun website een document met heldere uitleg gepubliceerd om de consequenties van het einde van de AVV te verduidelijken: https://www.sncu.nl/uploads/2017/11/gevolgeneindeVVUZB2017.pdf

Een ongebonden uitzendbureau moet schakelen tussen de ABU cao voor uitzendkrachten bij AVV en het wettelijk kader buiten de perioden van AVV. Dat is in de markt niet of nauwelijks merkbaar, omdat de meeste ongebonden bureaus toch gewoon de ABU cao voor uitzendkrachten in zijn geheel blijven volgen. Uitzendkrachten van ongebonden bureaus kunnen in feite al voor onbepaalde tijd in dienst van dat bureau zijn zonder dat ze dit beseffen.

Controle SNA
De controle op naleving van het wettelijke regime buiten AVV valt niet binnen de scope van SNA. Alleen controle op de naleving van de WAADI maakt op dit punt deel uit van de scope van SNA. De controle op naleving cao voor uitzendkrachten vanuit de SNCU vindt alleen plaats over perioden dat er wel AVV was en niet over de perioden daarbuiten. Het UWV zou kunnen reageren op een verzoek tot uitkering van een uitzendkracht wanneer blijkt dat deze uitzendkracht feitelijk voor onbepaalde tijd in dienst was.

De ABU heeft een nieuw verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het begin van een nieuwe periode van AVV kan enkele maanden of langer duren.

Over de auteur: Tres Dijkshoorn van FlexAssets

FlexAssets is een gespecialiseerd bureau voor consultancy, advies en persoonlijke en praktijkgerichte training aan MKB ondernemingen in de uitzendbranche. Haar doelstelling is het overdragen van vakinhoudelijke kennis op persoonlijke en praktijkgerichte wijze.

Nieuwsbrief