Het Netto Equivalent WML in Easyflex

Het Netto Equivalent WML in Easyflex

Het Netto Equivalent Wettelijk Minimumloon (NEWML) is een belangrijk onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Als het verbod op inhoudingen later dit jaar (waarschijnlijk 1 juli 2016) wordt doorgevoerd, heeft dit belangrijke gevolgen voor je verloning. Om je alvast voor te bereiden en te laten wennen aan de wijzigingen, kun je in Easyflex nu al extra loonberekeningen laten maken om het Netto Equivalent WML te berekenen. Wil je weten waar je deze kunt terugvinden en hoe je het NEWML activeert, lees dan verder!

Netto Equivalent WML activeren
Sinds kort kan de berekening van het Netto Equivalent WML in Easyflex worden aangezet. Dit doe je bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’. Deze instelling is tot de verplichtstelling, waarschijnlijk op 1 juli 2016, aan en uit te zetten. Op deze manier kun je nu alvast wennen aan de nieuwe manier van verlonen.

Wat betekent dit voor je verloningen? 
– Op de loonspecificatie van de flexwerker komt een toelichting met het bedrag Netto Equivalent WML te staan.
– Bij de flexwerker op het tabblad ‘Loonspecificaties’ is een extra tabblad gekomen, namelijk het tabblad ‘Netto Equivalent WML’. Hierop zijn de detailgegevens van de berekening te zien.
– Als je in een declaratie op ‘Loontijdvak (proforma)’ klikt, dan zijn op de laatste pagina’s de detailgegevens van de berekening van het Netto Equivalent WML te zien.

Wat betekent dit voor je proces?
– Het berekenen van het Netto Equivalent WML kost meer tijd. Er moeten immers extra loonberekeningen worden gemaakt. Door het aanzetten van het NEWML bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces’ kun je nu al testen hoeveel extra tijd dit met zich meebrengt.
– Als tijdens de verloning blijkt, dat het overzicht voor dat moment te lang bezig is, kun je tijdens de verloning het NEWML gewoon uitzetten. De loonspecificaties van de reeds verloonde declaraties bevatten dan de NEWML gegevens en de daarop volgende loonspecificaties niet meer.
– Na de verplichtstelling van het NEWML kun je de berekening niet meer uitzetten en wordt deze verplicht toegepast in Easyflex.
– Als het nodig is, kun je het interne verlonings- en facturatieproces aanpassen aan de nieuwe duur. Denk hierbij aan deadlines voor de aanlevering van het betaalbestand bij de bank en het invoeren en accorderen van de urendeclaraties.

Looncomponenten
Je kunt zelf bepalen welke looncomponenten meegenomen moeten worden in de berekening van het Netto Equivalent WML. Standaard heeft Easyflex de looncomponenten al ingesteld. We raden je aan om de instelling per looncomponent te controleren en eventueel naar wens aan te passen. De instelling bij de wettelijk toegestane inhoudingen kun je niet wijzigen. Je kunt de instelling van het looncomponent controleren bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ of aan de hand van het overzicht ‘Bedrijfsinstellingen (parameters)’ bij ‘Backoffice > Overzichten’. Het is mogelijk om de instelling van het looncomponent te herrekenen via het overzicht ‘Herrekenen verloningen’ bij ‘Backoffice > Overzichten’. Lees meer over herrekenen in het artikel ‘Herrekenen verloningen’.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies via onze nieuwsbrief en website.

Nieuwsbrief