Het wettelijk bruto minimumloon stijgt per 1 juli 2023 – Hoe voer je dit door in Easyflex?

Wettelijk bruto minimumloon per 1 juli 2023

In Easyflex zijn de nieuwe minimumlonen doorgevoerd en wordt vanaf 1 juli 2023 gesignaleerd op deze nieuwe minimumlonen. In onderstaande tabel vind je de bedragen van het wettelijk bruto minimumloon per 1 juli 2023. De volledige tabel van minimumlonen vind je ook terug in het handboek.

Loon- en tariefverhogingen doorvoeren een grote klus? Niet met loon- en tariefafspraken!

Het wijzigen van de lonen van alle flexwerkers is nogal een klus. Gelukkig heeft Easyflex daar een oplossing voor! Of het nu gaat om de wijziging van het wettelijke minimum per 1 juli of een wijziging van het loon bij de inlener, met de loon- en tariefafspraken voer je de wijzigingen voor alle flexwerkers in één keer door. In dit artikel lees je meer over het collectief doorvoeren van loon- en tariefaanpassingen. Zo wordt complex werk eenvoudig gemaakt, dat staat vast.

Hoe gebruik je loon- en tarievenschema’s?

De lonen die voor de verschillende cao’s van toepassing zijn, leg je in Easyflex vast in loonschema’s. Deze schema’s kun je zowel in ‘Beheer’ als bij de relatie aanmaken. Het voordeel van het vastleggen van de loonschema’s in ‘Beheer’ is dat je de loonafspraken kunt toepassen bij meerdere relaties die dezelfde cao hanteren. Voor de tarieven kun je ook schema’s in Easyflex aanmaken in ‘Beheer’ en bij de relatie. Op het tabblad ‘Overige gegevens’ bij de relatie geef je aan of het loon- en/of tarievenschema beschikbaar moet zijn voor die betreffende relatie.

Wist je dat?
Wanneer een flexwerker jarig is, het loon en tarief in de plaatsing automatisch wordt aangepast naar het loon en tarief dat bij de desbetreffende leeftijd hoort? De voorwaarde is wel dat je met loon- en tarievenschema’s werkt natuurlijk.

Overzicht  ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’

Binnen Easyflex is het mogelijk om alle lonen en/of tarieven tegelijkertijd aan te passen. Dit is handig bij bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon, een initiële loonsverhoging of een tariefwijziging. Je hoeft de wijzigingen nu niet apart in elke plaatsing vast te leggen, maar je kunt door middel van het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ de aanpassing direct doorvoeren. Zorg wel dat je de verhoging door middel van een nieuwe ingangsdatum in de bestaande loon- en tarievenschema’s hebt vastgelegd.

Overzicht  ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ – Tips!
  • Maak het overzicht ‘Collectieve loon/tariefaanpassingen’ altijd eerst pro forma aan. Zijn de resultaten op het rapport akkoord? Maak dan het overzicht definitief aan.
  • Maak je gebruik van loon- en/of tariefschema’s? Kies bij ‘Aanpassing loon’ voor ‘Bijwerken aan de hand van loonschema’ en bij ‘Aanpassing tarief’ voor ‘Bijwerken aan de hand van tariefschema’.
  • Bij de optie ‘Plaatsing bijwerken’ bij ‘Methode voor aanpassen’ blijven toegevoegde componenten (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) in de plaatsing behouden.
  • Zet het vinkje bij ‘Overschrijven’ aan. Als er al een loon- en tariefafspraak met ingang van 1 juli in de plaatsing vast ligt, dan wordt deze met het juiste uurloon en tarief overschreven.
  • Zorg ervoor dat je de loon- en/of tariefaanpassing hebt doorgevoerd, voordat je de urendeclaraties vanaf 1 juli gaat verwerken.

Voor meer uitleg over loon- en tarievenschema’s kun je de procesbeschrijving  ‘Loon- en tariefafspraken invoeren’ raadplegen.

Meer informatie over het overzicht ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ vind je in de procesbeschrijving ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’.

Hulp nodig bij het doorvoeren van loon- en tariefverhogingen?

Raadpleeg het handboek of neem contact op met ons Service Center via het ‘Mijn Easyflex’ portaal of via support@easyflex.nl. Onze Service Consultants helpen je graag verder!

Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.
Nieuwsbrief