Krijg je fouten in je APG-pensioenaanlevering?

Krijg je fouten in je APG-pensioenaanlevering?

APG, het pensioenfonds voor de bouwsector, heeft sinds begin 2016 een nieuwe aanlevermethode. Het gevolg hiervan? Veel (on)verwerkbare fouten in de pensioenaanleveringen. In dit artikel lees je hoe je bij een flexwerker APG pensioen aan- of uitzet en hoe je bepaalde foutmeldingen oplost.

Veel foutmeldingen hebben te maken met een foutieve inkomstenverhouding (IKV). Sinds vorige maand kan de inkomstenverhouding voor APG handmatig in Easyflex worden vastgelegd. Dit kan bij de flexwerker op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ onder de aftrekposten.

1. Leg je het pensioen bij de flexwerker vast?

Flexwerker heeft recht op APG pensioen
– Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
– Leg een nieuwe ingangsdatum bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vast en vink APG pensioen aan.
– Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Leg hier een nieuwe inkomstenverhouding vast en voer de juiste ‘Datum in dienst’ in. Dit is de aanvangsdatum van het APG pensioen. Deze datum is gelijk aan de ingangsdatum bij ‘Aftrekposten alle heffingen’. De ‘Datum uit dienst’ laat je leeg.

Flexwerker heeft niet langer recht op APG pensioen
– Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
– Leg een nieuwe ingangsdatum bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vast en vink APG pensioen uit. Dit is de eerste dag dat een flexwerker geen recht meer heeft op APG pensioen.
– Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Voer hier de ‘Datum uit dienst’ in. Dit is de laatste dag dat een flexwerker nog recht heeft op APG pensioen. Dit is dus een dag eerder dan de datum die je bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vastlegt.

2. Leg je het pensioen in de plaatsing vast?

Flexwerker heeft recht op APG pensioen
– Ga in de plaatsing naar het tabblad ‘Aftrekposten’.
– Leg een nieuwe ingangsdatum vast bij ‘Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing’ en vink APG pensioen aan.
– Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
– Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Leg hier een nieuwe inkomstenverhouding vast en voer de juiste ‘Datum in dienst’ in. Dit is de aanvangsdatum van het APG pensioen. Deze datum is gelijk aan de ingangsdatum bij ‘Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing’. De ‘Datum uit dienst’ laat je leeg.

Flexwerker heeft niet langer recht op APG pensioen
– Ga in de plaatsing naar het tabblad ‘Aftrekposten’.
– Leg een nieuwe ingangsdatum vast bij ‘Aftrekposten die alleen gelden voor deze plaatsing’ en vink APG pensioen uit.
– Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’.
– Klik bij APG inkomstenverhouding op de drie puntjes. Voer hier de ‘Datum uit dienst’ in. Dit is de laatste dag dat een flexwerker nog recht heeft op APG pensioen. Dit is dus een dag eerder dan de datum die je bij ‘Aftrekposten alle heffingen’ vastlegt.

Wanneer betaal je de reserveringen aan een flexwerker met APG pensioen uit als deze stopt?
Als een flexwerker stopt met werken, dan moet je volgens de ABU en NBBU CAO de reserveringen binnen 6 weken uitbetalen. APG wil graag dat de reserveringen bij het loon van de laatste 4-weken periode worden uitbetaald. Dus als een flexwerker in periode 8 (18-07-2016 t/m 14-08-2016) op 31-07-2016 uit dienst treedt, dan wil APG graag dat de reserveringen met het loon van periode 8 worden uitbetaald. Betaal je de reserveringen later uit? Dan zorgt dit voor foutmeldingen.

Krijg je een foutmelding? Hieronder tref je de meest voorkomende foutmeldingen met de oplossing uitgelegd!

Foutmelding 168?
Bij foutmelding 168 is de aangeleverde premie te laag. Krijg je deze foutmelding? Controleer dan de instellingen van de aftrekposten. Vergelijk deze met de premies en franchises op www.administratienet.nl Pas de premies en/of franchises in Easyflex aan, herreken de declaraties en maak handmatige pensioenaanleveringen aan.

Zijn de ingevoerde premies en franchises juist en krijg je toch de foutmelding 168? Dan volstaat een nieuwe handmatige aanlevering. Easyflex heeft namelijk aan het begin van dit jaar (periode 1, 2 en 3) een ander (lager) bedrag in de pensioenaanlevering aangegeven.

Foutmelding 102?
Heeft je flexwerker een lager uurloon dan de inlenersbeloning, bijvoorbeeld vanwege loondispensatie? Neem dan contact op met APG. APG vereist documentatie in hun dossier met de reden waarom het loon van de flexwerker lager is.

Foutmelding 702 of 333?
Een flexwerker kan bij APG bekend zijn door een ambtshalve vaststelling van hun kant. De flexwerker is hierdoor niet met een inkomstenverhouding in Easyflex bekend. De inkomstenverhouding van deze flexwerker moet op het portaal van APG worden ingetrokken. Neem voor uitleg hierover contact op met APG.

Het kan ook zijn dat de pensioenaanlevering van de periode niet verwerkbaar is. Los dit dan eerst op en maak vervolgens een handmatige pensioenaanlevering voor die periode in Easyflex aan.

Foutmelding 342 of 386?
De oorzaak van één van deze foutmeldingen is een verkeerde datum in de inkomstenverhouding. De ‘Datum in dienst’ is te laat of te vroeg, of er is geen of een te late ’Datum uit dienst’ vastgelegd. Pas de datum bij APG Inkomstenverhouding in Easyflex aan en maak een handmatige pensioenaanlevering voor de betreffende periode. Als de datum bij APG Inkomstenverhouding in Easyflex niet kan worden gewijzigd, neem dan contact op met het Service Center van Easyflex.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met APG. Deze helpdesk is bereikbaar op telefoonnummer (020) 583 42 00.

Nieuwsbrief