Laatste wetswijzigingen voor 1 juli: NBBU en Periode-/Ketensysteem

Laatste wetswijzigingen voor 1 juli: NBBU en Periode-/Ketensysteem

Vorige maand heb je hier kunnen lezen over de wijzigingen in de ABU CAO sinds 1 juli. Ook de NBBU CAO en het Periode-/Ketensysteem gaan op de schop. Alle wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in Easyflex. Wat is belangrijk om te weten?

Fase 1 en 2
Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de bepaling om in fase 1 en 2 de loondoorbetaling uit te sluiten bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding. Na 26 gewerkte weken is de uitsluiting van loondoorbetaling niet meer onbeperkt mogelijk. Er geldt na 26 weken een verplichte loondoorbetaling van tenminste drie uur per uitzendovereenkomst.

De duur van fase 1 en 2 wordt pas per 1 juli 2016 gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de termijn waarin het uitzendbeding mag worden toegepast, verkort van 130 weken naar 78 weken. Sinds 1 juli 2015 is de onderbreking van 26 weken gewijzigd naar zes maanden.

Fase 3
De maximale duur van fase 3 was voorheen 52 weken of vier contracten. Deze duur zal met ingang van 1 juli veranderen naar vier jaar in totaal, met maximaal zes contracten. De periode van vier jaar of zes contracten wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van zes maanden of langer. Als de onderbreking tussen twee overeenkomsten zes maanden of langer is, dan zal de flexwerker opnieuw starten in fase 1. Het terugvallen naar het begin van fase 3 is niet meer mogelijk.

Twee uitzonderingen binnen fase 3

 1. Beroepsbegeleidende leerweg
  Wanneer een overeenkomst is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg van de flexwerker, telt deze niet mee voor de periode van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes.
 2. Leeftijdseis
  Wanneer een flexwerker jonger is dan achttien jaar, dan telt het contract niet mee voor de duur van vier jaar én niet voor het maximum aantal contracten van zes. Hierbij is wel vereist dat de flexwerker gemiddeld (over de duur van het contract) maximaal 12 uur per week werkt.

De overeenkomsten die onder deze uitzonderingen vallen, kunnen op dezelfde plek worden vastgelegd als de gebruikelijke overeenkomsten. Wanneer voor de arbeidsovereenkomst een advies wordt gekozen, kan er bij ‘Contract uitzondering’ worden aangegeven welke uitzondering van toepassing is. Als één van de twee uitzonderingen wordt geselecteerd, dan wordt de aangepaste advisering gegeven en toegepast.

 • Fase 3 AOW plus
  Voor flexwerkers in Fase 3 AOW plus blijft voorlopig de huidige regeling van kracht. Voor deze groep flexwerkers duurt fase 3 sinds 1 juli 2015 dus nog steeds 234 kalenderwerken met maximaal 18 uitzendovereenkomsten.
 • Fase 4
  Wanneer er, na het beëindigen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, een onderbreking van de werkzaamheden is van zes maanden of minder, dan begint de wekentelling opnieuw in fase 3. Heeft de flexwerker meer dan zes maanden geen werkzaamheden verricht, dan zal de wekentelling opnieuw in fase 1 starten.
 • Vaste medewerkers per 1 juli 2016
  Per 1 juli 2015 wijzigt de ketenbepaling naar maximaal drie contracten in maximaal twee jaar. Aangezien er een overgangsrecht van één jaar is, maakt de NBBU hier gebruik van. Dit betekent dat de NBBU CAO pas per 1 juli 2016 de regeling voor vaste medewerkers zal aanpassen.
 • Opvolgend werkgeverschap
  Tot 1 juli 2015 is er sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten niet langer is dan 13 weken. Sinds 1 juli is deze periode verlengd. Wanneer de onderbreking zes maanden of korter is, valt dit onder het opvolgend werkgeverschap.
 • Periode-/Ketensysteem
  De maximale contractduur binnen het Periode-/Ketensysteem was drie jaar met een maximum van drie contracten. Deze periode is met ingang van 1 juli veranderd naar twee jaar. Het aantal contracten blijft wel gelijk. Ook hier geldt dat de onderbrekingstermijn voor opvolgend werkgeverschap wordt aangepast van drie naar zes maanden. De contractuitzonderingen ‘BBL’ en ‘Leeftijdseis’ mogen ook binnen het Periode-/Ketensysteem worden toegepast.

Wat moet je zelf doen?
Easyflex zal in de advisering automatisch rekening houden met de nieuwe regeling per 1 juli 2015. Het enige dat je zelf hoeft te doen, is je templates controleren en eventueel aanpassen. De NBBU heeft nog geen nieuwe modelovereenkomsten beschikbaar gesteld. Controleer daarom zelf je templates van bijvoorbeeld contracten op oude regelingen of afspraken.

Nieuwsbrief