Lage-inkomensvoordeel met ingang van 2017

Lage-inkomensvoordeel met ingang van 2017

Het kabinet stimuleert werkgevers om mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, in dienst te nemen en te houden. Nu gebeurt dit door het systeem van de premiekortingen. Sinds 1 jan jl. is de Wet tegemoetkomingen loondomein ingegaan. Wat zijn de voordelen én de voorwaarden?

Invoering
Het nieuwe systeem wordt in de vorm van loonkostenvoordelen (LKV’s) en het lage-inkomensvoordeel (LIV) gegoten. De wet wordt in 2 fasen ingevoerd:

  • Fase A: per 1-1-2017 gaat het lage-inkomensvoordeel in, voor personen met een salaris tot 125% van het wettelijk minimumloon.
  • Fase B: per 1-1-2018 worden de bestaande premiekortingen voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door loonkostenvoordelen, met uitzondering van de tijdelijke premiekorting jongeren, omdat de toepassing daarvan per 31 december 2017 eindigt.

Wat moet ik hiervoor doen?
Zowel voor het LIV als het LKV hoef je geen aanvraag in te dienen of vinkje aan te zetten in de loonaangifte. Het UWV gebruikt het gemiddelde uurloon uit de loonaangifte om vast te stellen of je recht hebt op het LIV en bij de berekening van de hoogte hiervan. Het gemiddelde uurloon is het fiscale jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Deze gegevens moeten daarom correct worden ingevuld. Je kunt controleren of je recht hebt op het LIV bij de Regelhulp voor bedrijven.

Voorwaarden
Het LIV-voordeel geldt voor elke werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

En wat zijn verloonde uren dan precies?
Volgens de definitie van de Belastingdienst zijn dat:

  • de contracturen, dat wil zeggen de uren die je met de werknemer bent overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet…

  • niet-gewerkte onbetaalde uren. Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
  • wel gewerkte, maar onbetaalde uren. Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting). Of onbetaalde overwerkuren.

Hoe gaat de nieuwe werkwijze eruit zien?
De betaling van het LIV vindt in tegenstelling tot de huidige premiekortingen, achteraf plaats. Een werkgever ontvangt van het UWV vóór 15 maart 2018 een voorlopige berekening van het LIV. De berekening is dan gebaseerd op de loonaangiften en correcties over 2017 die tot en met 31 januari 2018 zijn ingediend.

Wil je meer weten?
Lees dan verder op de website van de Belastingdienst of het UWV. Over de term Verloonde uren heeft de Belastingdienst deze memo gepubliceerd.

Nieuwsbrief